dr. Maja Roškar, viš. pred.

Roškar Maja Email: maja.roskar@nijz.si
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Dr. Maja Roškar je leta 2003 diplomirala na Oddelku za psihologijo, Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani. V istem letu se je kot pripravnica zaposlila na Inštitutu za varovanje zdravja, kjer je opravila strokovni izpit iz zdravstva. Leta 2008 si je pridobila naziv doktorica znanosti s področja psihologije. V doktorski nalogi je proučevala izvršitvene kognitivne funkcije, depresijo in značilnosti socialnega omrežja pri osebah z alkoholno boleznijo jeter. Na Inštitutu za varovanje zdravja deluje na področju preventive duševnih bolezni in promocije zdravja. Njeno ožje področje zanimanja je alkoholna problematika. Sodeluje pri domačih in tujih raziskovalnih projektih s tega področja in je članica Sveta za alkoholno politiko pri Ministrstvu za zdravje. Ukvarja se tudi s terapevtskim delom, je izvajalka programov društva Žarek upanja – pomoč pri zasvojenostih, svetovalka na spletni strani www.tosemjaz.net in v svetovalnici Tu smo zate, Zavoda za zdravstveno varstvo Celje. Zaključen ima drugi praktikum iz Kognitivno vedenjske terapije.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, kot predavateljica sodeluje pri predmetu Promocija zdravja.


Bibliografija/COBISS