dr. Jana Zurc, univ. dipl. inž. agr.

Zurc Jana Email: jana.zurc@gmail.com
Govorilne ure: Po dogovoru

Kratek življenjepis

Dr. Jana Zurc je leta 2009 končala podiplomski študij Bioloških in biotehničnih znanosti -znanstveno področje agronomija na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. V letu 2021 končuje dodiplomski študijski program Delovna terapija na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo »Uporaba ocenjevalnega instrumenta Paediatric activity card sort pri obravnavi otrok v delovni terapiji«.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje pri predmetu Promocija zdravega življenjskega sloga.