izr. prof. dddr. Joca Zurc

Zurc Joca Email: joca.zurc@quest.arnes.si
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Izr. prof. dddr. Joca Zurc je trikratna doktorica znanosti in visokošolska učiteljica na predmetnih področjih kineziologije – znanosti o športu in pomenu gibanja za človekovo zdravje in razvoj, statistike in kvalitativne metodologije, etike in filozofije ter promocije zdravja. Na FZAB sodeluje na magistrskih in doktorskih študijskih programih pri metodoloških predmetih in mentorstvu zaključnih nalog. V obdobju od septembra 2010 do decembra 2013 je opravljala delo prodekanje za izobraževanje. Kot raziskovalka, nosilka in izvajalka predmetov, mentorica zaključnih nalog ter sodelavka v razvojnih projektih sodeluje s Fakulteto za šport in Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani, Pedagoško fakulteto Koper Univerze na Primorskem, Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto, Almo Mater Europaea – ECM in s Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin. Je aktivna članica Statističnega društva Slovenije in Slovenskega društva za filozofijo športa.
V obdobju 18-letnega znanstveno-raziskovalna udejstvovanja je sodelovala v številnih raziskovalnih in razvojnih projektih s področja kineziologije, zdravstva, zdravstvene nege, fizioterapije, promocije zdravja in raziskovalne metodologije. Kot gostujoča profesorica in raziskovalka je gostovala na uglednih institucijah v Evropi in svetu, med katerimi velja izpostaviti intenzivnejša sodelovanja z University of Copenhagen, Turku University of Applied Sciences, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Brunel University London, University of the West of Scotland, Boston College, University of Malta, Polytechnic of Leiria, Sveučilište Sjever ter University of Macau. Za svoje raziskovalno delo je prejela več nagrad kot so Prešernova nagrada, nagrada Roka Petrovića, nagrada ARRS za predčasno zaključeno usposabljanje mladega raziskovalca, mednarodna nagrada International Council for Sport Sciences and Physical Education, častni naziv TUAS Fellow, nagrada European Association for the Philosophy of Sport in British Philosophy of Sport Association. V letu 2017 je prejela ugledno štipendijo Japan Society for the Promotion of Sciences (JSPS) za znanstveno-raziskovalno usposabljanje na Okayama University na Japonskem za obdobje od 30. 11. 2017 do 29. 7. 2019. Njene osrednje raziskovalne tematike so etični vidiki vrhunskih dosežkov otrok (primerjalna študija med Japonsko in Slovenijo), ocenjevanje veljavnosti raziskav z integracijo metod, gibalna aktivnost, športna vzgoja in razvojni trendi slovenskih otrok in mladostnikov, ter evalvacija programov promocije zdravja v osnovnih šolah (primerjalna študija med Finsko in Slovenijo).
Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje kot izvajalka pri predmetu Raziskovanje in raziskovalna metodologija na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega, pri predmetu Raziskovalne metode na programu druge stopnje Promocija zdravja ter pri predmetu Raziskovalno delo in raziskovalna metodologija: kvantitativne, kvalitativne in mešane metode na doktorskem študiju Zdravstvene vede.
Sodeluje tudi pri študijskem programu za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju.

 

Bibliografija/COBISS