Admira Terzić, samostojna strokovna delavka

Email: aterzic@fzab.si
Telefon: +386 4 5869 361

Kratek življenjepis

Admira Terzić je diplomirala na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru.
Zaposlena je bila na Ljudski univerzi Jesenice, kjer je pridobivala izkušnje kot tajnica VIZ ter kot strokovna sodelavka.
Od julija 2023 je zaposlena na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin v referatu kot samostojna strokovna sodelavka.