Maja Femc, mag. bibl.

Femc Maja Email: mfemc@fzab.si
Telefon: 05 93 39 580

Kratek življenjepis

Maja Femc je obiskovala Srednjo zdravstveno šolo v Novem mestu. Po zaključeni srednji šoli je izobraževanje nadaljevala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. Drugostopenjski študij programa Bibliotekarstvo je uspešno zaključila meseca januarja 2019. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je zaposlena od meseca oktobra 2018, kjer opravlja delo v Referatu s knjižnico v Študijskem središču Ljubljana.