mag. Barbara Habe Sintič, univ. dipl. org.

Habe Sintič Barbara Email: bhabesintic@fzab.si
Telefon: +386 4 5869 372

Kratek življenjepis

Mag. Barbara Habe Sintič je zaključila univerzitetni študij na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, študij je nadaljevala na isti Fakulteti in leta 2003 magistrirala s področja Managementa poslovnih procesov. Profesionalno poklicno pot je začela v podjetju Acroni, kjer se je ukvarjala z vrednotenjem in ugotavljanjem zahtevnosti delovnih mest, vodila je projekt prenove akta o sistemizaciji, kasneje pa je delovala na področju in projektih Human Resource Managementa.
Septembra 2007 se je zaposlila na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin kot Vodja referata za študijske in študentske zadeve. Dva mandata je opravljala funkcijo Glavnega tajnika in bila predstavnica vodstva za kakovost, nato je vodila Referat za splošne ter študijske in študentske zadeve. Od junija 2018 opravlja funkcijo Tajnika fakultete.