Nevenka Kavčič Cenček, univ. dipl. prav.

Email: nkavciccencek@fzab.si
Telefon: +386 4 5869 372

Kratek življenjepis

Nevenka Kavčič Cenček se je na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin zaposlila 1. 11. 2020, s tem dnem je bila imenovana na mesto Tajnika fakultete. Pred tem je bila zaposlena na Občini Jesenice, kjer je bila višja svetovalka na oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeve. Po izobrazbi  je univ. dipl. pravnica, diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po zaključenem študiju prava je v okviru Montessori inštituta, zavoda za pomoč staršem pri razvoju otrok opravila tudi izobraževanje po metodi pedagogike montessori za otroke v starosti od 2,5 – 6 let, pri Društvu mediatorjev Slovenije pa osnovno izobraževanje za mediatorko.