Aida Perviz, strokovna delavka V

Perviz Aida Email: aperviz@fzab.si
Telefon: +386 4 5869 361

Kratek življenjepis

Aida Perviz je opravila poklicno maturo na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli v Radovljici. Po uspešno zaključeni srednji šoli se je vpisala na Fakulteto za management v Kopru, smer Sociološke in psihološke teme za managerje. Nazadnje je delala v podjetju, kjer je v sektorju marketinga skrbela za prodajo in stike s kupci. Od meseca novembra 2011 je zaposlena na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.