mag. Saša Mlakar, univ. dipl. soc.

Email: smlakar@fzab.si
Telefon: +386 4 5869 368

Kratek življenjepis

Mag. Saša Mlakar je diplomirana sociologinja, kadrovsko menedžerske smeri in magistra znanosti menedžmenta neprofitnih organizacij. V 14 letih delovne kariere je poleg različnih delovnih izkušenj pridobila uvid v delovanje NVO, uradnih institucij in gospodarstva. Spoznala je ključne vloge podpornih institucij, brez katerih gospodarstvo, javna sfera in sfera NVO ne morejo delovati. Ves čas delovne kariere je bila povezana z delom z ljudmi in z delom za ljudi, pa naj bo to v obliki vodenja poslovalnice, vodenja projektov, iskanja in selekcije kadrov, vodenja kadrovske službe ali dela v društvu ali pa v obliki postavljanja in implementacije novih storitev ter vodenja delavnic za brezposelne. Delovno kariero je pričela v podjetju Jenewein d.o.o kot Vodja iskanja in selekcije kadrov. Na Študentskem servisu Ljubljana je bila odgovorna za pomoč mladim diplomantom pri vstopu na trg delovne sile, za sodelovanje s tujimi partnerji in za projekte EU. S projekti EU se je srečevala tudi v nadaljnjih službah, nazadnje je kot koordinator za civilni dialog na projektu GROZD skrbela za spodbujanje kvalitetnega odnosa med nevladnim sektorjem in predstavniki oblasti in gospodarstvom. Od 1. 3. 2014 je zaposlena na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin in je predstojnica Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo.