Alenka Rožnik Kirar, dipl. upr. org.

Rožnik Kirar Alenka Email: dekanat@fzab.si
Telefon: +386 4 5869 360

Kratek življenjepis

Alenka Rožnik Kirar je zaključila študij na Fakulteti za upravo v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela leta 1995 v založbi Mladinska knjiga v Oddelku za tržno komuniciranje. Po zaključenem pripravniškem izpitu si je izbrala novo področje svojega delovanja v Službi za odnose z javnostmi, kot strokovna sodelavka. Leta 1999 je končala specializacijo za odnose z javnostmi na znameniti šoli za odnose z javnostmi LSRR – London School of Public Relations. Na novo pridobljena znanja je leta 2012  uporabila tudi na delovnem mestu v Službi marketinga in oglasnega trženja. Od marca 2014 je zaposlena na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.