Nina Rustja, univ. dipl. bibl., bibliotekar

Rustja Nina Email: nrustja@fzab.si
Telefon: +386 4 5869 366
Govorilne ure: Ponedeljek, torek, četrtek, petek od 12.00 do 16.00

Kratek življenjepis

Nina Rustja je leta 2009 zaključila študij na enopredmetnem univerzitetnem študijskem programu na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V knjižnici Fakultete za zdravstvo Angele Boškin je zaposlena od februarja 2010, kjer opravlja dela s področja bibliotekarstva, habilitacij, skrbi za vnos v osebne bibliografije raziskovalcev ter sodeluje pri založniški in tutorski dejavnosti fakultete.