Barbara Vintar, mag. prof. šol. knj.

Vintar Barbara Email: referatlj@fzab.si

Kratek življenjepis

Barbara Vintar je leta 2016 magistrirala na Filozofski fakulteti iz smeri šolsko knjižničarstvo na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. Dobrih 9 let je bila zaposlena v administraciji Centra za otroško in mladostniško psihiatrijo. Od meseca junija 2021 je zaposlena na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin v referatu s knjižnico.