AKREDITACIJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

Študijski program

Veljavnost akreditacije (v skladu z ZViS 75/16)

Zdravstvena nega VS

nedoločen čas

Fizioterapija VS nedoločen čas
Napredna zdravstvena nega - (mag./2l.) nedoločen čas
Zdravstvena nega - (mag./2l.) nedoločen čas

Promocija zdravja – (mag./2l.)

nedoločen čas

Doktorski študij Zdravstvene vede nedoločen čas

Okužbe, povezane z zdravstvom - program za izpopolnjevanje

nedoločen čas

Zdravstvena nega na področju duševnega zdravja in psihiatrije - program za izpopolnjevanje

nedoločen čas

Mentorstvo v kliničnem okolju - program za izpopolnjevanje nedoločen čas