AKREDITACIJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

Študijski program

Veljavnost akreditacije

Zdravstvena nega VS

nedoločen čas

Zdravstvena nega – mag./2I.

nedoločen čas

Promocija zdravja – mag.

nedoločen čas

Okužbe, povezane z zdravstvom - program za izpopolnjevanje

nedoločen čas

Psihiatrična zdravstvena nega - program za izpopolnjevanje

nedoločen čas

Doktorski študij Zdravstvene vede

nedoločen čas

Fizioterapija VS nedoločen čas
Mentorstvo v kliničnem okolju - program za izpopolnjevanje nedoločen čas

MEDNARODNA AKREDITACIJA

Študijski program

Veljavnost akreditacije

AHPGS - Zdravstvena nega VS

30. 9. 2020

AHPGS – Zdravstvena nega – mag./2I.

30. 9. 2020