ISO 9001: 2015

17. 5. 2012 smo pridobili certifikat za sistem vodenja Visokošolsko izobraževanje na prvi in drugi bolonjski stopnji, kontinuirano podiplomsko profesionalno izobraževanje ter znanstveno-raziskovalna dejavnost s področja zdravstvene nege in zdravstva / Higher education in the first and second Bologna cycle, continuing postgraduate professional education and scientific-research activity in the field of nursing and health care na področju zahteve standarda ISO 9001:2008. Standard smo uspešno obnavljali ter prešli na zahteve standarda ISO 9001:2015. Zadnjo obnovitveno presojo smo izvedli septembra 2020 in pridobili certifikat Visokošolsko izobraževanje na prvi, drugi in tretji bolonjski stopnji, kontinuirano podiplomsko profesionalno izobraževanje ter znanstveno-raziskovalna dejavnost na področju zdravstva na lokacijah Spodnji Plavž 3, Jesenice in Ob železnici 30a, Ljubljana/ First, second and third Bologna cycle higher education studies, continuing postgraduate professional education and scientific and research activities in the field of health care at Spodnji Plavž 3, Jesenice, and Ob železnici 30a, Ljubljana.


KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (KzP model)


17. 5. 2012 smo pridobili certifikat za sistem vodenja Visokošolsko izobraževanje na prvi in drugi bolonjski stopnji, kontinuirano podiplomsko profesionalno izobraževanje ter znanstveno-raziskovalna dejavnost s področja zdravstvene nege in zdravstva / Higher education in the first and second Bologna cycle, continuing postgraduate professional education and scientific-research activity in the field of nursing and health care na področju zahteve standarda Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, 2008. Tudi za standard uspešno obnavljamo in sledimo zahtevam novega standarda 2016. Zadnjo obnovitveno presojo smo izvedli septembra 2020 in pridobili certifikat Visokošolsko izobraževanje na prvi, drugi in tretji bolonjski stopnji, kontinuirano podiplomsko profesionalno izobraževanje ter znanstveno-raziskovalna dejavnost na področju zdravstva na lokacijah Spodnji Plavž 3, Jesenice in Ob železnici 30a, Ljubljana/ First, second and third Bologna cycle higher education studies, continuing postgraduate professional education and scientific and research activities in the field of health care at Spodnji Plavž 3, Jesenice, and Ob železnici 30a, Ljubljana.

EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT (EFQM)


14. 5. 2015 smo prejeli certifikat s štirimi zvezdicami »Prepoznani v odličnosti« (Recognised for Excellence), katerega osnova je distribucijska pogodba med Uradom RS za meroslovje in EFQM (European Foundation for Quality Management) iz Bruslja. Za najvišje priznanje PRSPO se je fakulteta potegovala v kategoriji z 250 in manj zaposlenimi v javnem sektorju. Fakulteta je tudi prejemnica Diplome za finalista Priznanja RS za poslovno odličnost. Diploma finalista se podeljuje tistim najboljšim organizacijam, ki so v slovenskem prostoru dokazale poslovno odličnost tako pri poslovnih rezultatih kot tudi pri delovanju organizacije kot celote po zgledu in merilih (evropske) nagrade za odličnost (EFQM Excellence Award – EEA). Certifikacija standarda je bila veljavna do marca 2017.

MEDNARODNA AKREDITACIJA AHPGS

7. 5. 2015 smo pridobili mednarodno akreditacijo za program Zdravstvena nega (VS) in Zdravstvena nega (mag./2l.) s strani nemške agencije AHPGS – The Accreditation Agency for Study Programs in Health and Social Sciences. Od leta 2004 je AHPGS član ECA – European Consortium for Accreditation, leta 2006 so se pridružili ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education, v letu 2009 je agencija postala član INQAAHE - International Network for Quality Assurance Agencies and Higher Education, od leta 2012 je agencija član mreže ENQA - Network of Central and Eastern European Quality Assurance Agencies and Higher Education. Od leta 2009 pa je agencija vpisana tudi v EQAR - European Quality Assurance Register.

Aktivnosti za pridobitev mednarodne akreditacije so se pričele januarja 2014, v februarju 2015 je sledila dvodnevna presoja s strani ekspertne komisije, ki je ocenjevala delovanje fakultete z namenom mednarodne evalvacije in mednarodne akreditacije programa prve stopnje Zdravstvena nega (VS) in programa druge stopnje Zdravstvena nega (mag./2l.). Ekspertna komisija je bila sestavljena iz strokovnjakov s področja zdravstvene nege, kar je bila velika priložnost za izmenjavo izkušenj, dobrih praks in soočenje s problemi na področju zdravstvene nege na EU ravni. Presojana so bila vsa področja akreditacije za oba študijska programa, kot so modularizacija študijskega programa, cilji programa, učni izidi, oblikovanje učnih načrtov, področje visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, zagotavljanje virov, postopek študija, zadovoljstvo s strani študentov in postopek celovitega vodenja kakovosti. Pridobljena mednarodna certifikata sta bila veljavna do leta 2020.