FZAB ima sklenjena mednarodne sporazume in partnerstva s štirinajstimi visokošolskimi zavodi v Evropi. FZAB je vključena v mednarodne raziskovalne in razvojne projekte. FZAB je mednarodno razvojno vključena preko vključevanja tujih učiteljev v študijskih programih FZJ.


Mednarodna članstva:

 • V oktobru 2012 je FZAB postala članica konzorcija univerz C.U.A.M. (University Consortium of the Africa and the Mediterranean). Sedež organizacije je v Beneventu (70 km od Napolija) v Italiji. Članstvo ponuja možnosti sodelovanja v mednarodnih projektih, sodelovanja pri objavah, na konferencah, pri izmenjavi publikacij ipd.
 • FZAB je od leta 2011 preko Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije članica skupine EU-Project: Creating a pilot network of nurse educators and regulators (SANCO/1/2009).
 • FZAB je članica Evropske zveze na področju izobraževanja v zdravstveni negi FINE od leta 2008, septembra 2010 je postala polnopravna članica in članica posvetovalnega odbora združenja. Septembra 2011 je bila izvedena mednarodna delavnica FINE v okviru organizacije FZJ v Ljubljani.
 • FZAB je od leta 2010 posredna članica mednarodnega združenja »The Honor Society of Nursing, Sigma Theta Tau International«, združenje vabi prepoznane posameznike, ki delajo na področju zdravstvene nege na visokošolskih zavodih;
 • FZAB je od leta 2008 članica Evro-sredozemske univerze EMUNI univerza, ki pomembno prispeva k harmonizaciji visokošolskega in raziskovalnega prostora in trajnostnemu razvoju širšega družbeno-ekonomskega in kulturnega okolja v EUROMED državah.
 • FZAB je od 2007 naprej članica regijskega združenja “Saniacademia” (Austria, Italy, Slovenia), gre za združenje, ki deluje na področju priprave podiplomskih študijskih programov za zdravstvene delavce in programov na področju izboljševanja kakovosti dela in prijave na Evropske razpise. Člani združenja so zdravstveni zavodi in visokošolski zavodi.Mednarodni razvojni projekti – strokovno sodelovanje s tujimi partnerji so:

 

 • V oktobru 2012 je FZAB postala članica konzorcija univerz C.U.A.M. (University Consortium of the Africa and the Mediterranean). Sedež organizacije je v Beneventu (70 km od Napolija) v Italiji. Članstvo ponuja možnosti sodelovanja v mednarodnih projektih, sodelovanja pri objavah, na konferencah, pri izmenjavi publikacij ipd.
 • FZAB je od 2010 naprej članica skupine povezanih šol »Master Students Across Europe«, novembra 2011 je bila FZJ organizatorica srečanja štirih šol »Works in Progress: An international seminar for muster students in nursing, midwifery and health science programmes«. Works in Progress je tri dnevni seminar za podiplomske študente Faculty of Nursing, Oslo University College, Norway;  The School of Nursing and Midwifery, Trinity College Dublin, Ireland; FZAB, Slovenija; in School of Health Sciences, Polytechnic Institute of Leiria, Portugal.
 • »CURRICULUM MEETING POINTS« je mreža povezanih šol (Fairfield University School of Nursing; Høgskolen i Oslo og Akershus; Fakultet for helsefag, Instituto Politécnico de Leiria; Escola Superior de Saudé; Trinity College Dublin School of Nursing and Midwifery; University of Alabama; Birmingham, School of Nursing; VIA University College; Columbia School of Nursing and Midwifery; FZAB), ki deluje na projektu »Developing Proposals for the Master project/thesis/capstone in Nursing and the Allied Professions that contributes to the development of new Nursing and Allied Professional Knowledge in Europe«
 • Študentom magistrskega študija na FZAB je od 2011 naprej omogočena brezplačna izvedba predmeta »Zdravje, način življenja in življenjski pogoji / Health, lifestyle and living conditions« v obsegu 10 ECTS na Faculty of Nursing Oslo, Oslo University College.  
 • Mreža šol vključenih v projekt »Family Health Nursing - An international collaborative project« organizira delavnice na temo raziskovalnega projekta Family nursing, delavnice so bile izvedene v Berlinu 10.-11. 1. 2011, 2. 9. 2011 v Ayr na Škotskem, 20.-21. 1. 2012 v Paisleyu na Škotskem, 25.-26. 10. 2012 v Berlinu v Nemčiji ter 2.-4. 7. 2013 v Lublinu na Poljskem. Vključeni v projekt so: FZAB; Nursing Association of Armenia; Yerevan State Medical College, Armenia; University of Economics and Innovation, Poland; Instituto Politécnico de Beja-escola Superior de Saúde, Portugal; University Witten, Germany; Alicante University, Spain; Ministry of Health, Spain; University of Rome, Italy; University of Craiova, Romania; Lucian Blaga University, Romania; Romanian Nursing Association.
 • FZAB je vključena v EU-projekt "Development and Coordination of a Network of Nursing Educators and Regulators" (SANCO/1/2009) od 2011 naprej. 
 • FZAB je članica znanstvenega odbora projekta med Slovenijo in Avstrijo “HEALTH”, v okviru katerega je vključena v pripravo izobraževalnega programa “Cinical Risk Management”.