Objave v letu 2023

BAHUN, Mateja, JERIČEK KLANŠČEK, Helena. Doživljanje neizvedene zdravstvene nege pri medicinskih sestrah : integrativni pregled literature = Nurses experiencing missed nursing care : an integrative literature review. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2023, letn. 57, št. 1, str. 43-52, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3173, https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.1.3173, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-8EOFPD0D, DOI: 10.14528/snr.2023.57.1.3173. [COBISS.SI-ID 146021123]

LASIČ, Darja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Skupno etično odločanje zdravstvenih delavcev : pregled literature = Shared ethical decision-making of healthcare professionals : a literature review. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2023, letn. 57, št. 2, str. 130-140, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3153, https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.2.3153, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-NQT3WAZZ, DOI: 10.14528/snr.2023.57.2.3153. [COBISS.SI-ID 156727299]

PRELEC, Anita, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razlogi za zapuščanje poklica med medicinskimi sestrami v bolnišnicah : integrativni pregled literature = Reasons for nurse turnover in hospitals : an integrative literature review. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2023, letn. 57, št. 2, str. 117-129, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3203/3036, https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3203, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-QT610CXE, DOI: 10.14528/snr.2023.57.2.3203. [COBISS.SI-ID 149643779]

Objave v letu 2022

MLAKAR-MASTNAK, Denis, ROTOVNIK-KOZJEK, Nada, SKELA-SAVIČ, Brigita. Factors for effective identification of patients at nutritional risk in clinical practice : thematic analysis of qualitative research = Dejavniki učinkovitega prepoznavanja prehransko ogroženih pacientov v klinični praksi : tematska analiza kvalitativnih raziskav. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 61, št. 3, str. 191 - 197. ISSN 0351-0026. https://doi.org/10.2478/sjph-2022-0025, DOI: 10.2478/sjph-2022-0025. [COBISS.SI-ID 114979587], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

Objave v letu 2021

BAHUN, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki neizvedene zdravstvene nege : sistematični pregled literature = Factors for missed nursing care : systematic literature review. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2021, letn. 55, št. 1, str. 42-51, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3061, https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.1.3061, DOI: 10.14528/snr.2021.55.1.3061. [COBISS.SI-ID 56687619]

Objave v letu 2020

VRŠNIK, Petra, BREGAR, Branko. Zdravstvena nega pacienta, ki je samomorilno ogrožen : pregled literature = Nursing of patients at a risk of suicide : literature review. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2020, letn. 54, št. 1, str. 52-63, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2968, https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.1.2968, DOI: 10.14528/snr.2020.54.1.2968. [COBISS.SI-ID 530082329] 
 

Objave v letu 2010

TORKAR, Tanja,
SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdrave šole na Gorenjskem - perspektiva vodij šolskih timov. Sodob. pedagog., jun. 2010, letn. 61 = 127, št. 2, str. 296-317, tabele. [COBISS.SI-ID 65520385]