Objave v letu 2021

BAHUN, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki neizvedene zdravstvene nege : sistematični pregled literature = Factors for missed nursing care : systematic literature review. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2021, letn. 55, št. 1, str. 42-51, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3061, https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.1.3061, DOI: 10.14528/snr.2021.55.1.3061. [COBISS.SI-ID 56687619]

Objave v letu 2020

VRŠNIK, Petra, BREGAR, Branko. Zdravstvena nega pacienta, ki je samomorilno ogrožen : pregled literature = Nursing of patients at a risk of suicide : literature review. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2020, letn. 54, št. 1, str. 52-63, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2968, https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.1.2968, DOI: 10.14528/snr.2020.54.1.2968. [COBISS.SI-ID 530082329] 
 

Objave v letu 2010

TORKAR, Tanja,
SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdrave šole na Gorenjskem - perspektiva vodij šolskih timov. Sodob. pedagog., jun. 2010, letn. 61 = 127, št. 2, str. 296-317, tabele. [COBISS.SI-ID 65520385]