Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah

Leto 2018

AGOVIĆ, Amar. Pomen izboljšav v kliničnem okolju / Amar Agović, Sedina Kalender Smajlović. - Nasl. povzetka v ang.: The meaning of improvements in the clinical environment. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 65-66V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. [COBISS.SI-ID 94742017]

MIKULETIČ, Samanta. Informacijska varnostna kultura v zdravstvu : tematska integrativna analiza pregleda literature / Samanta Mikuletič, Brigita Skela Savič. - Nasl. povzetka v ang.: Information security culture in healthcare. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 99-100V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. [COBISS.SI-ID 94742529]. 

BOLE, Urban. Shizofrenija in psihoze, dejavniki tveganja za agresivno vedenje : sistematični pregled literature / Urban Bole, Brigita Skela Savič. - Nasl. povzetka v ang.: Schizophrenia and psychosis, risk factors for violent behaviour. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 116-118V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. [COBISS.SI-ID 94743041].

AČKO, Tina. Uživanje pijač pri triletnih otrocih : pilotna raziskava na območju Slovenskih Konjic / Tina Ačko, Maša Zidanšek, Brigita Skela Savič. - Nasl. povzetka v ang.: Enjoying drinks in the three years old children. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 134-135V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. [COBISS.SI-ID 94746625].

KRNEL, Tilen Tej. Enterostomalna zdravstvena nega otroka - pregled literature / Tilen Tej Krnel. - Nasl. povzetka v ang.: Pediatrics ostomy care nursing - literature review. - Napaka v tisku, avtor samo en. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 201V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. [COBISS.SI-ID 94747905].

SLAPŠAK, Alenka, dipl. m. s. Poznavanje pomena preventive raka dojk pri mladostnicah - pilotna raziskava / Alenka Slapšak, Brigita Skela Savič. - Nasl. povzetka v ang.: Awareness of the significance of breast cancer prevention in young women - pilot study. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 231V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018 [COBISS.SI-ID 94749697].

SKOK, Meta. Pomen uporabe informacijskih tehnologij na rezultate obvladovanja kroničnih bolezni : pregled obsega in področja dosegljive literature / Meta Berk Skok, Brigita Skela Savič. - Nasl. povzetka v ang.: Importance of information technology use on patient outcome in chronic condition management. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 238V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. [COBISS.SI-ID 94750209].

ROJKO, Franc, 1960. Medpoklicno sodelovanje v zobozdravstvu - pripovedna integrativna analiza / Franc Rojko, Brigita Skela Savič. - Nasl. povzetka v ang.: Inter-professional cooperation in dentistry - literature review. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 231V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. [COBISS.SI-ID 94750465].

 

Leto 2017

BUČAN, Eva
, BREGAR, Branko. Razširjenost novih psihoaktivnih snovi pri študentih dveh skrbstvenih poklicev = The prevalence of new psychoactive substances among students at two caring professions. V: Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog / 9. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Bled, 19. maj 2017. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017 [COBISS.SI-ID 1024201262].

BITENC, Patricia, CANKAR, Tina, BERNOT, Marjana. Ocena potreb pacientov v paliativni oskrbi = Assessment of patients needs in palliative care. V: Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog / 9. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Bled, 19. maj 2017. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017 [COBISS.SI-ID 1024201518].

KADENŠEK, Klavdija, BREGAR, Branko. Življenjski slog posameznikov zasvojenih s prepovedanimi drogami in vloga medicinskih sester pri obravnavi posameznikov = Lifestyle of substance abusers and the role of nurses in their treatment. V: Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog / 9. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Bled, 19. maj 2017. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017 [COBISS.SI-ID 1024201774].

MUMINOVIĆ, Samir
, BREGAR, Branko. Predbolnišnično okolje in uporaba prisilnih ukrepov = Prehospital setting and use of the coercive measures. V: Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog / 9. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Bled, 19. maj 2017. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017 [COBISS.SI-ID 1024202030 ].

KUČAN, Marko, SKELA-SAVIČ, Brigita. Stališča medicinskih sester v enoti intenzivne terapije do zdravstvene obravnave ob koncu življenja. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 352-256 [COBISS.SI-ID 1024215854].

BOLE, Urban, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos, znanje in ovire medicinskih sester pri implementaciji na dokazih podprte prakse. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 357-364 [COBISS.SI-ID 1024216110].

HEDŽIĆ, Lejla, SKELA-SAVIČ, Brigita. Timski pristop in model delitve dela v zdravstveni negi na Internističnem oddelku Onkološkega inštituta Ljubljana. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 365-370 [COBISS.SI-ID 1024216366].

OBLAK, Tina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novo zaposlenih na delovnem mestu. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 384-391 [COBISS.SI-ID 1024217134].

KRNEL, Tilen Tej, SKELA-SAVIČ, Brigita. Izkušnje istospolno usmerjenih z zdravstvom. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 392-398 [COBISS.SI-ID 1024217390].

GODEC, Barbara, SKELA-SAVIČ, Brigita. Uspešnost programa Reintegracije in rehabilitacije mladostnikov s čustvenimi motnjami in/ali motnjami hranjenja v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 405-410 [COBISS.SI-ID 1024217902].

TAVČAR, David, MUSIĆ, Denis, SKELA-SAVIČ, Brigita. Moteči dejavniki, ki vplivajo na odklone pri pripravi in dajanju zdravil. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 411-416 [COBISS.SI-ID 1024218158].

ILIEVSKI, Adrijana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Znanje študentov zdravstvene nege o osebni varovalni opremi. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 424-428 [COBISS.SI-ID 1024218670].

MIKEZ, Nataša, LEVIČNIK, Nežka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Stres in sindrom izgorelosti zaposlenih v zdravstveni negi v Enoti za intenzivno psihiatrično terapijo v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 429-435 [COBISS.SI-ID 1024218926].

ŠULER, Jerneja. Poznavanje promocije zdravja na delovnem mestu pri zaposlenih v različnih podjetjih. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, str. 371-376 [COBISS.SI-ID: 1024216622].

FILIPIČ, Jerneja; DEŽMAN ZMERZLIKAR, Barbara. Uspešnost zdravstveno vzgojnih delavnic in zadovoljstvo udeležencev Centra za krepitev zdravja Vrhnika V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, str. 377-383 [COBISS.SI-ID: 1024216878].

ARNEŽ, Maruša; BADIĆ, Nina. Ozaveščenost otročnic o pojavu poporodne depresije. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, str. 399-404 [COBISS.SI-ID: 1024217646].

ČESEN, Karmen; ZUPANC, Katja. Stališča in poznavanje področja dela v referenčni ambulanti družinske medicine s strani študentov druge stopnje programov Zdravstvena nega in Promocija zdravja na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, str. 417-423 [COBISS.SI-ID: 1024218414].

BLATNIK, Brigita, JERMAN GRAŠIČ, Nataša. Uporaba prehranskih dopolnil v nosečnosti = Usage of dietary supplements during pregnancy. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, str. 436-443 [COBISS.SI-ID: 1024219182].

KOŠEC, Alma; CIMBOLA, Klaudija. Ozaveščenost pacientov o protektivni protiosteoporotični dieti. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, str. 444-450 [COBISS.SI-ID: 1024219438].

ARNEJŠEK, Lev; KASUMOVIĆ, Benjamina. Zajtrkovanje in gibanje osnovnošolskih otrok v Tržiški regiji. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, str. 451-459 [COBISS.SI-ID: 1024219694].


Leto 2016

BOLE, Urban, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki tveganja za padce pacientov v bolnišničnem okolju na področju duševnega zdravja = Risk factors for falls of patient in mental health. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 91-97 [COBISS.SI-ID 1024161838].

LAVTIŽAR, Jana, SIVEC, Gordana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Doslednost razkuževanja rok po metodi 5. trenutkov za higieno rok v Splošni bolnišnici Jesenice = Compliance on hand hygiene (five steps of who) in Jesenice General Hospital. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 112-120 [COBISS.SI-ID 1024162350].

ISTENIČ, Ana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravljenje raka materničnega vratu z brahiradioterapijo : doživljanje žensk = Brachyradiotherapy for cervical cancer : women's experience. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 168-175 [COBISS.SI-ID
1024163118].

DEMŠAR, Andreja, LALJEK, Darko, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki, ki so povezani s stresom pri medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih v Pediatrični kliniki Ljubljana = Factors associated with stress among nurses and medical technicians at University Children's Hospital. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 199-207 [COBISS.SI-ID
1024163630].

HROVAT, Nina, TOMAŽEVIČ, Simona, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vprašanje stigme o duševni bolezni med srednješolci dveh srednjih šol v gorenjski regiji = The question about stigma of mental illness among high school students in two high schools in the Gorenjska region. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 232-239 [COBISS.SI-ID
1024163886].

ČAUŠEVIĆ, Majda, SKELA-SAVIČ, Brigita. Uporaba nefarmakoloških metod za lajšanje bolečine pri bolnikih obolelih z rakom = Use of non-pharmacological methods for pain relief in cancer patients. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 261-267 [COBISS.SI-ID
1024164142].

MURATOVIĆ, Adelaida, AVŠIČ, Anja, RADIĆ, Snežana, STENOVEC, Anja, KRANJC, Jerca, NOVAK, Ines, PIVAČ, Sanela, PESJAK, Katja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Profesionalne vrednote skozi prizmo študentov Fakultete za zdravstvo Jesenice = Professional values through the eyes of the students of the Faculty of Health Care Jesenice. V: Profesionalne vrednote skozi prizmo študentov zdravstvenih ved / [urednika Danica Železnik, Uroš Železnik]. - Slovenj Gradec : Visoka šola za zdravstvene vede, 2016. - ISBN 978-961-93711-4-5 [COBISS.SI-ID 1024169518].

Leto 2015

SKUHALA, Robert
, SKELA-SAVIČ, Brigita. Praktično znanje gasilcev o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo AED = Firemen's practical knowledge about basic life support with the use of automatic external defibrilator. V: VAJD, Rajko (ur.), GRIČAR, Marko (ur.). Urgentna medicina : izbrana poglavja 2015 : zbornik = Emergency medicine : selected topics [2015] : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine, 2015, str. 42-45, i. [COBISS.SI-ID
83272961]

PETKOVŠEK GREGORIN, Romana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Mnenje medicinskih sester o njihovi obremenjenosti na delovnem mestu. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 105-112. [COBISS.SI-ID 83044609]

ANDERLE, Darja, SKELA-SAVIČ, Brigita, KERSNIK, Janko. Promocija zdravja na delu in gibalna aktivnost medicinskih sester v osnovnem zdravstvu. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 113-118. [COBISS.SI-ID 83044865]

MIMIČ, Alenka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo svojcev s paliativno obravnavo družinskega člana na paliativni enoti Klinike Golnik. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 227-233. [COBISS.SI-ID 83046401]

CVETEŽAR, Irena Špela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen izobraževanja zaposlenih v patronažni dejavnosti pri obravnavanju žensk, žrtev nasilja v družini : pilotna raziskava. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 251-256. [COBISS.SI-ID 83046657]

SKUHALA, Robert, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen izobraževanja gasilcev o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo AED. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 257-264. [COBISS.SI-ID 83046913]

NOVAK, Anja, ZALOŽNIK, Anja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo diplomiranih medicinskih sester s kliničnim mentorstvom v Splošni bolnišnici Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 265-273. [COBISS.SI-ID 83047169]

MALI, Brigita, MOČNIK, Lara, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pogled medicinskih sester na napake pri deljenju zdravil v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 274-280. [COBISS.SI-ID 83047425]

ŠTALC, Barbara, SKELA-SAVIČ, Brigita. Znanje in poznavanje uporabe avtoinjektorja adrenalina pri pacientih po anafilaktični reakciji zaradi pika žuželke. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 353-359. [COBISS.SI-ID 83048961]

ŠPENDL, Joland Barbara, RAŠIĆ, Jure, SKELA-SAVIČ, Brigita, BREGAR, Branko. Odnos med odvisnostjo od alkohola in odvisnostjo od prepovedanih drog in primernost za napovedovanje uspešnosti zdravljenja. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 360-369. [COBISS.SI-ID 83049473]

POGAČNIK, Manca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Izkušnje pacientov z vodenjem akutne pooperativne bolečine na ortopedskem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 370-377. [COBISS.SI-ID 83049985]

TRAKO, Kemila, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos, znanje in ovire pri uporabi na dokazih podprte zdravstvene nege pri diplomiranih medicinskih sestrah v Splošni bolnišnici Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 378-388. [COBISS.SI-ID 83050241]

FAJFAR, Jana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razumevanje vloge referenčnih ambulant družinske medicine pri vključevanju v preventivne programe kroničnih nenalezljivih bolezni. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 389-397. [COBISS.SI-ID 83050753]

STROJAN, Nataša, ZURC, Joca, KADIVEC, Saša. Kakovost spanja medicinskih sester. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 119-126. [COBISS.SI-ID 83045121]

MOČNIK, Lara, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Dejavniki odločitve pacienta za operacijo sive mrene. V: 7. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Celje, 8. maj 2015. KAUČIČ, Boris Miha (ur.), et al. Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov : zbornik prispevkov z recenzijo. V Celju: Visoka zdravstvena šola, 2015, str. 491-502. [COBISS.SI-ID 82628865]

SLAPAR, Tina
, KADIVEC, Saša. Poučenost osnovnošolcev o vplivu kajenja na nastanek bolezni. V: 7. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Celje, 8. maj 2015. KAUČIČ, Boris Miha (ur.), et al. Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov : zbornik prispevkov z recenzijo. V Celju: Visoka zdravstvena šola, 2015, str. 347-354. [COBISS.SI-ID 82628609]

ŠIVIC, Irena
, SKELA-SAVIČ, Brigita, PIVAČ, Sanela. Vloga kliničnega mentorja pri delu s študenti zdravstvene nege v kliničnem okolju. V: 7. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Celje, 8. maj 2015. KAUČIČ, Boris Miha (ur.), et al. Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov : zbornik prispevkov z recenzijo. V Celju: Visoka zdravstvena šola, 2015, str. 389-397. [COBISS.SI-ID 82628353]

SELMAN, Ademdina
, ZURC, Joca. Vključevanje medicinske sestre v osveščanje in preventivo pred spolnimi zlorabami otrok. V: 7. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Celje, 8. maj 2015. KAUČIČ, Boris Miha (ur.), et al. Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov : zbornik prispevkov z recenzijo. V Celju: Visoka zdravstvena šola, 2015, str. 289-299. [COBISS.SI-ID 82628097]


Leto 2014

 
JERŠIN GRILC, Anja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Etične in moralne dileme v zdravstveni negi hudo bolnih in umirajočih. V: 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2014, str. 166-174, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78792193]
 
KMET, Blanka, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vloga in pristojnosti zastopnika pacientovih pravic. V: 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2014, str. 182-190, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78792449]
 
LIKA, Alisa, SKELA-SAVIČ, Brigita, BAHUN, Mateja. Zdravstvena vzgoja pacientov s hipertenzijo na primarni ravni. V: 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2014, str. 243-250, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78792705]
 
PLEŠEJ, Lidija, ROMIH, Karmen, NAKA, Sandra. Vloga medicinske sestre v procesu umiranja s poudarkom na duhovni oskrbi umirajočega. V: 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2014, str. 317-325, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78792961]
 
ČAMPA, Lidija, Erika Povšnar. Patronažna zdravstvena nega otročnice z vidika poporodne otožnosti in depresije V: 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2014, str. 93-100, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78791681]
 
ŠKRBINA, Vanja, ZURC, Joca. Gibalna aktivnost pri medicinskih sestrah, ki opravljajo enoizmensko in večizmensko delo. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 126-133. [COBISS.SI-ID 78795265]
 
MEDJEDOVIĆ, Sabina, ROBIDA, Andrej. Dejavniki odločanja za privzem na dokazih podprte prakse vodenja pooperativne bolečine pri medicinskih sestrah. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 156-162. [COBISS.SI-ID 78798081]
 
BAJDA, Nuša, SKELA-SAVIČ, Brigita. Poznavanje in razumevanje paliativne oskrbe pri zdravi populaciji. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 232-237. [COBISS.SI-ID 78799617]
 
MEDJEDOVIĆ, Sabina, ROBIDA, Andrej. Psihometrična analiza vprašalnika o dejavnikih odločanja medicinskih sester za privzem z dokazi podprte prakse vodenja pooperativne bolečine. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 245-252. [COBISS.SI-ID 78800129]
 
LUKEŽIČ, Ana, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki študijske uspešnosti študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 270-277. [COBISS.SI-ID 78801153]
 
SMODIŠ, Marta. Mnenja in stališča študentov zdravstvene nege do zunanje podobe in profesionalne identitete medicinskih sester. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 323-330. [COBISS.SI-ID 78801921]
 
STRGAR, Mojca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Negovalne diagnoze - znanje in teoretična izhodišča ter njihova uporabnost v praksi. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 388-397. [COBISS.SI-ID 78802945]
 
BLAŽEVIĆ, Barbara, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Skrb za telesno držo in hrbtenico pri srednješolsko izobraženem kadru v zdravstveni negi glede na vrsto oddelka in starost. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 398-406. [COBISS.SI-ID 78803457]
VOVK, Andreja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo na delovnem mestu in kakovost zdravstvene in babiške nege na vzorcu medicinskih sester in babic z Ginekološke klinike v Ljubljani. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 407-412. [COBISS.SI-ID 78803713] 
 
Leto 2013

PEPIĆ, Julijana, POVŠNAR, Erika, ZURC, Joca. Zdravstveno vzgojno delo medicinske sestre v ginekološkem dispanzerju = The work of the nurse in health education in gynecological dispensary. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 283-289. [COBISS.SI-ID 74782721]

PETKOVŠEK GREGORIN, Romana, HRIBAR, Katja, VIDMAR, Gaj. Ali lahko tudi s pomočjo testa funkcijske neodvisnosti pacienta napovemo njegovo ogroženost za nastanek razjede zaradi pritiska? = Can we predict the patient's risk of developing pressure sores with the functional independence measure test?. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 242-250. [COBISS.SI-ID 74781697]

ŽITNIK ŠIRCELJ, Metka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vloga diplomirane medicinske sestre na odnos in razumevanje bolezni pri novo odkritih bolnikih s KOPB v referenčni ambulanti = Role of a registered nurse at a reference outpatient clinic in the attitude of patients newly diagnosed with COPD towards the disease and their understanding of it. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 309-316. [COBISS.SI-ID 74783489]

ZUPANC, Breda, SKELA-SAVIČ, Brigita. Potrebe po znanju o paliativni oskrbi v domovih za starejše občane in kliničnem oddelku za travmatologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana = The needs for knowledge on palliative care in nursing homes and in the Clinical department of traumatology, University medical center Ljubljana. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 251-259. [COBISS.SI-ID 74782209]

TOMAN, Branka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razumevanje in pomen duhovnosti in duhovne oskrbe v paliativni zdravstveni negi = Understanding spirituality and spiritual care and their role in palliative care. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 228-233. [COBISS.SI-ID 74781185]

GIANINI, Ana, BRATINA, Nataša, SKELA-SAVIČ, Brigita. Ocena poznavanja vodenja sladkorne bolezni ob razširjeni letni kontroli pri otrocih in mladostnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 = The assessment of knowledge of diabetes management with expanded annual monitoring in children and adolescents with type 1 diabetes. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 196-205. [COBISS.SI-ID 74780929]

TRČEK, Marija, SKELA-SAVIČ, Brigita. Izkušnje starostnikov s padci = Older people's experiences of falls. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 176-182. [COBISS.SI-ID 74780673]

KOBAL, Katja, RAMŠAK-PAJK, Jožica. Prepoznane vloge diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu = Recognised roles of the community nurse in health care. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 106-114. [COBISS.SI-ID 74779393]

ČEH, Martin, KLEMENC, Darinka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Profesionalna identiteta zaposlenih v reševalni službi ZD Kranj in UKC Ljubljana = Professional identity of employees in emergency medical services at the Kranj Health Centre and the Ljubljana University Medical Centre. V: FILEJ, Bojana (ur.). Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost : zbornik prispevkov. Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo: = School of Health Sciences, 2013, str. 58-64. [COBISS.SI-ID 74799617]

SREDANOVIĆ, Alenka, MEŽIK-VEBER, Marija, SKELA-SAVIČ, Brigita. Raziskava o vodenju pooperativne bolečine na primeru kirurškega oddelka = Research on the management of postoperative pain in a department of surgery. V: FILEJ, Bojana (ur.). Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost : zbornik prispevkov. Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo: = School of Health Sciences, 2013, str. str. 272-279. [COBISS.SI-ID 74800385]

VUJANOVIČ, Valerija, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravstveno vzgojno delo v okulistični ambulanti na primeru zdravljenja sive mrene = Health and educational work at an eye clinic in the event of cataract treatment. V: FILEJ, Bojana (ur.). Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost : zbornik prispevkov. Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo: = School of Health Sciences, 2013, str. 353-361. [COBISS.SI-ID 74800897]

KOPUŠAR, Nejc, MEŽIK-VEBER, Marija, STRAUNIK, Miroslava. Pacientovo doživljanje stresa v predoperativnem obdobju = The patient's experience of stress during the preoperative period. V: FILEJ, Bojana (ur.). Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost : zbornik prispevkov. Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo: = School of Health Sciences, 2013, str. 150-157. [COBISS.SI-ID 74800129]

STANIČ, Karel, FINK, Andrej. Vpliv tima nujne medicinske pomoči na poklicne aktivnosti članov = The effect of emergency medical services on the professional activity of members. V: FILEJ, Bojana (ur.). Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost : zbornik prispevkov. Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo: = School of Health Sciences, 2013, str. str. 288-296. [COBISS.SI-ID 74800641]


Leto 2012

AŽMAN, Monika. Pomanjkanje medicinskih sester na trgu delovne sile: vzroki in posledice = Shortage of the registered nurses on the labor market: causes and consequences. V: Zbornik predavanj z recenzijo / 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe, 7. - 8. junij 2012 = 5th International Scientific Conference Quality Health Care Treatment in the Framework of Education, Research and Multiprofessional Collaboration - Towards the Health of Individuals and the Society, 7th - 8th June 2012, Ljubljana, Slovenia. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego = College of Nursing, 2012. - ISBN 978-961-6888-01-1. - Str. 192-200.[COBISS.SI-ID 70472193]

PETKOVŠEK Gregorin, Romana. Komunikacija kot pomemben del vodenja zaposlenih = Communication as an important part of managing employees. V: Zbornik predavanj z recenzijo / 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe, 7. - 8. junij 2012 = 5th International Scientific Conference Quality Health Care Treatment in the Framework of Education, Research and Multiprofessional Collaboration - Towards the Health of Individuals and the Society, 7th - 8th June 2012, Ljubljana, Slovenia. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego = College of Nursing, 2012. - ISBN 978-961-6888-01-1. - Str. 210-222. [COBISS.SI-ID 70472449]

KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela. Spoprijemanje s stresom in izgorelost medicinskih sester = Coping with stress and burnout among nurses. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012, str. 311-318. [COBISS.SI-ID 70473473]

ZURC, Joca, BAHUN, Mateja. Analiza učnih priprav metodike zdravstvene vzgoje pri študentih Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice: izhodišča za nove pristope pri proučevanju zdravstvene vzgoje = Analysis of students' teaching planes for health education in Faculty of Health Care: starting points for new health education teaching strategies. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012, str. 339-346. [COBISS.SI-ID 70474497]

VRTAČNIK, Katarina, RAMŠAK-PAJK, Jožica. Aplikacija teorije Dorothee Orem v procesu zdravstvene oskrbe kroničnega pacienta v referenčni ambulanti = Aplicaton of Orem self-care model in the nursing care of chronic patients in model practices. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica (ur.). Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2012, str. 130-138. [COBISS.SI-ID 72654849]

GORJUP POŽENEL, Darja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Prehranska ogroženost starostnikov v domskem varstvu = Nutritional risk in an elderly home. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica (ur.). Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2012, str. 122-129. [COBISS.SI-ID 72654593]

ROMIH, Karmen, PREBIL, Andreja, PIVAČ, Sanela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vloga kliničnega mentorja pri razvoju etičnih vrednot študenta zdravstvene nege = Role of clinical mentor in the development of student's ethical values in nursing care. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012, str. 139-145. [COBISS.SI-ID 70471681]

AHAČIČ, Maruša, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Stopnja znanja medicinskih sester o vodenju pacienta na trajnem zdravljenju s kisikom na domu in zadovoljstvo pacientov z izvedeno zdravstveno vzgojo = Health care of patients on long term oxygen therapy and patient satisfaction. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012, str. 379-385. [COBISS.SI-ID 70475009]

BOŽIĆ, Josip, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen informiranosti pacienta s pooperativno bolečino pri uporabi kontinuirane epiduralne analgezije = The importance of informing a patient with postoperative pain when using continous epidural analgesia. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z r