Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah

Leto 2019

HATZE, Rok, SKELA-SAVIČ, Brigita, BREGAR, Branko. Odnos zaposlenih v zdravstveni negi do uporabe lestvice odkrite agresije in Brøset lestvice nasilnega vedenja v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana = Attitude of nursing care employees towards the use of the overt aggression scale and Brøset violence checklist within the University Psychiatric Clinic Ljubljana. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 257-264. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024312622]

MIHEVC, Špela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen uporabe metode montessori za zaposlene, ki delajo s starejšimi in osebami z demenco v domu starejših = The importance of using the Montessori method for caregivers working with elderly people and people with dementia in the elderly home. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 202-207. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024292398]

GIANINI, Ana
, SKELA-SAVIČ, Brigita. Povezave med uporabo hibridnega dovajanja inzulina in boljšo presnovno urejenostjo otrok in mladostnikov s sladkorno boleznijo tipa 1 : sistematični integrativni pregled literature = Connection between the use of hybrid insulin delivery and better metabolic control of children and adolescents with type 1 diabetes : systematic integrative literature review. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 116-121, ilustr. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024322350]

SKUMAVEC, Urša, BOŠTJANČIČ, Tjaša, SKELA-SAVIČ, Brigita. Življenjski slog medicinskih sester glede na stopnjo izobrazbe v Zdravstvenem domu Ljubljana = Lifestyle of nurses according to the level of education in Ljubljana Health Center. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 265-270. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024322606]

JAGODIC, Danielle, SKELA-SAVIČ, Brigita. Povezanost stališč do dela v fizioterapiji starejših z odločitvijo študentov fizioterapije za delo s starejšimi = Relation of attitudes towards geriatric physiotherapy to physical therapy students' intentions to work with older people. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 337-343. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024322862]

GOSTIŠA MRAK, Vlasta, SKELA-SAVIČ, Brigita. Povezanost med telesno dejavnostjo, izbiro maščob v prehrani in vrednostmi HDL holesterola v krvi pri zaposlenih v Zdravstvenem domu Idrija = Correlation between physical activity, the selection of fat in nutrition and the values of HDL cholesterol in the blood of employees of the Health Centre Idrija. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 344-349. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024325422]

TUTA, Luka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Znanje kirurškega operacijskega tima o kirurškem umivanju in razkuževanju rok in primerjava z nacionalnimi protokoli : študija primera organizacijske enote = The knowledge of the surgical team members on the surgical hand scrubbing and rubbing and the comparison to the national protocols : case study of an organizational unit. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 428-435. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024323118]

ROBIČ, Gregor, SKELA-SAVIČ, Brigita. Prosocialno vedenje mladostnikov vključenih v različne mladinske organizacije v primerjavi z vrstniki = Pro-social behavior of adolescents included in different youth organizations, in comparison with peers. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 357-362. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024323630]

BLAŽEVIĆ, Barbara, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razširjenost in odnos do kajenja med medicinskimi sestrami = Prevalence and attitudes towards smoking among nurses. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 449-456. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024323374]

BOLE, Urban, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos visokošolsko izobraženih medicinskih sester v primarnem zdravstvenem varstvu do na dokazih temelječe prakse = Perceprion of primary healthcare nurses about evidence based practice. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 132-139. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024333102]

PIREC, Darja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Povezava med življenjskim slogom, načinom opravljanja poklica in bolečino v zgornjem ali spodnjem delu hrbta med zaposlenimi v Osnovnem zdravstvu Gorenjske = The correlation between the style of living, the way we do our job and the upper and lower back pain of the employees of Osnovno zdravstvo Gorenjske. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 236-242. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024341806]

MATOH, Monika
, SKELA-SAVIČ, Brigita. Poznavanje dejavnikov tveganja za srčni infarkt med laično populacijo = Knowledge of the risk factors for myocardial infarction amongst lay population. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 243-248. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024342574]

PEČELIN, Saša, SKELA-SAVIČ, Brigita. Kakovost življenja pacientov zdravljenih s hemodializo v dializnem centru Bolnišnice Sežana = Quality of life hemodialysis patients in the dialysis center of Hospital Sežana. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 287-292. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024343086]

NEMEČEK, Esmeralda, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen vitamina B12 za zdravje in posledice pomanjkanja med nosečnostjo = The importance of vitamin B12 for health and the consequences of shortage during pregnancy. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 324-329. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024343342]

TOMŠIČ, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pogostost uporabe ultrazvoka pri pacientih z oteženim žilnim dostopom = Frequency of use of ultrasound in patients with difficult venous access. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 330-336. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024343598]

POZVEK, Maja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Spoprijemanje zaposlenih z umiranjem in smrtjo stanovalca v domu za starejše Dom Viharnik - študija primera = Employee confrontation with dying and death of a resident in elderly home. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 350-356. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024343854]

BENEDIČIČ KATONA, Ditka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Prepoznavanje kritičnih točk pri izvedbi neinvazivne mehanske ventilacije = Identifying critical points of non-invasive mechanical ventilation. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 363-367. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024344110]

BUČAR, Medeja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Stališča zaposlenih v ambulantah družinske medicine do promocijskih aktivnosti v zdravstveno vzgojnem centru Grosuplje = Viewpoints of primary health care professionals on health promotion activities in health promotion center Grosuplje. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 376-381, tabele. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024344366]

AVDIĆ, Diana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Življenjski slog in stališča študentov zdravstvene nege do diplomiranih medicinskih sester kot predstavnic vzora za zdravje = Life style and relations of nursing students to nurses (BSc) like a role model of health. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 388-395. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024344622]

PETAČ, Pia, BUZADŽIĆ HEDL, Edina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos medicinskih sester do cepljenja proti gripi - pilotna raziskava = Nurses' attitudes towards influenza vaccination - pilot study. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 396-401. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024344878]

ŽAGAR, Kristina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Povezanost socialne opore in bolečinske samoučinkovitosti pri pacientih z mišično skeletno bolečino = The relationship of social support and pain self-efficacy in patients with musculoskeletal pain. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str.402-408. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024345134]

ĆORALIĆ, Sabina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Ozaveščenost staršev o primerni obutvi svojih otrok = Parental awareness of the suitable shoes for their kids. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 409-414. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024345390]

ŽAKELJ, Nataša, KOROŠEC, Mirijam, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo novo zaposlenih diplomiranih medicinskih sester pri delu na Kirurški kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana = Job satisfaction of newly employed registered nurses at the division of surgery at the University medical Centre Ljubljana. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 415-421. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024345646]

PODERGAJS, Katja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos staršev do uporabe digitalnih medijev v predšolskem obdobju otroka = The parents relationship of the use of digital media in the Preschool children. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 436-441. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024345902]

PIKŠ, Stanka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Preprečevanje padcev pri pacientih s pomočjo kategorizacije zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege in ocene tveganja za padec v psihiatriji = Preventing in-patient falls by categorizing complexity hospital nursing care and assessment of the risk of falls in psychiatry. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 442-448, ilustr. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024346414]

VRHUNC, Špela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Prisotnost verbalnega nasilja nad zaposlenimi v zdravstveni negi s strani pacientov in njihovih svojcev = Presence of verbal violence against nursing care employees by patients and their relatives. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 457-461. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024346670]

ŽARGI, Mojca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos učencev 7. in 8. razreda osnovne šole do sladkih živil = Relationship between students of 7th and 8th grades to sweet foods. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 462-466, ilustr. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024346926]

OBLAK, Tina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Stališča zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novo zaposlenih : presečna raziskava v slovenskih bolnišnicah. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 41-49, tabele. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024296238]

MILIČ, Kaja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Etične dileme medicinskih sester pri izvajanju zdravstvene oskrbe v enotah intenzivne terapije = Nurses' ethical dilemmas in providing health care in intensive care units. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 81-86. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024311598]

PARADINOVIČ, Jasmina, KUKOVICA, Aleša, MIKŠA, Milena, GANTAR, Sara, ŽONTAR, Andraž, ZADNIKAR, Monika. Vloga fizioterapije pri paliativni obravnavi = Physiotherapy in paliative care. V: ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija (ur.), MLAKAR, Ines (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe : zbornik predavanj. 11. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 24. 5. 2019. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Fakulteta za zdravstvene vede, 2019. Str. 262-267. ISBN 978-961-286-271-8. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/414. [COBISS.SI-ID 1024309550]

HERIC, Helena, PRETNAR, Laura, GROŠELJ, Maša, ROBLEK, Špela, ZADNIKAR, Monika. Fizioterapija pri slabi drži šolskih otrok = Physiotherapy in school children with bad posture. V: ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija (ur.), MLAKAR, Ines (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe : zbornik predavanj. 11. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 24. 5. 2019. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Fakulteta za zdravstvene vede, 2019. Str. 66-69. ISBN 978-961-286-271-8. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/414. [COBISS.SI-ID 1024309294]

URH, Saša, AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica. Sodelovanje med medicinskimi sestrami in laboratorijskimi delavci na področju odvzema bioloških vzorcev v dveh bolnišnicah = Collaboration between registered nurses and the laboratory staff in the collection of biological samples in two hospitals. V: ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija (ur.), MLAKAR, Ines (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe : zbornik predavanj. 11. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 24. 5. 2019. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Fakulteta za zdravstvene vede, 2019. Str. 468-473. ISBN 978-961-286-271-8. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/414. [COBISS.SI-ID 1024309806]

JURČEVIĆ, Tatjana, KADIVEC, Saša. Odnos medicinskih sester do sistema vodenja kakovosti pri razdeljevanju zdravil = Nurses' attitudes towards a quality management system for medication administration. V: ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija (ur.), MLAKAR, Ines (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe : zbornik predavanj. 11. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 24. 5. 2019. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Fakulteta za zdravstvene vede, 2019. Str. 433-441. ISBN 978-961-286-271-8. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/414. [COBISS.SI-ID 1024293422]

BREJC, Vesna, GRMEK-KOŠNIK, Irena. Bakterije s karbapenemazami nova grožnja zdravstveni negi = Carbapenemases - new threat for healthcare. V: ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija (ur.), MLAKAR, Ines (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe : zbornik predavanj. 11. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 24. 5. 2019. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Fakulteta za zdravstvene vede, 2019. Str. 173-180. ISBN 978-961-286-271-8. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/414. [COBISS.SI-ID 1024293166]

JERMAN, Matic, VRANKAR, Katja. Razumevanje pomena delovnega okolja za poklicno identiteto medicinske sestre = Understanding the impact of the work environment on the nurse professional identity. V: ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija (ur.), MLAKAR, Ines (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe : zbornik predavanj. 11. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 24. 5. 2019. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Fakulteta za zdravstvene vede, 2019. Str. 494-500. ISBN 978-961-286-271-8. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/414. [COBISS.SI-ID 1024310318]

VOLČINI, Lea, RAMŠAK-PAJK, Jožica. Objavljanje vsebin s področja teoretičnih modelov v Sloveniji zadnjih 20 let = Published items related to theoretical models in Slovenia over the past 20 years. V: ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija (ur.), MLAKAR, Ines (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe : zbornik predavanj. 11. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 24. 5. 2019. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Fakulteta za zdravstvene vede, 2019. Str. 354-362. ISBN 978-961-286-271-8. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/414. [COBISS.SI-ID 1024310062]

KALTAK, Belma, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Odnos študentov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin do zdravega načina življenja = Attitude of Angela Boškin Faculty of Health Care students toward a healthy lifestyles. V: ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija (ur.), MLAKAR, Ines (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe : zbornik predavanj. 11. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 24. 5. 2019. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Fakulteta za zdravstvene vede, 2019. Str. 455-463, tabele. ISBN 978-961-286-271-8. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/414. [COBISS.SI-ID 1024309038]


Leto 2018

AGOVIĆ, Amar. Pomen izboljšav v kliničnem okolju / Amar Agović, Sedina Kalender Smajlović. - Nasl. povzetka v ang.: The meaning of improvements in the clinical environment. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 65-66V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. [COBISS.SI-ID 94742017]

MIKULETIČ, Samanta. Informacijska varnostna kultura v zdravstvu : tematska integrativna analiza pregleda literature / Samanta Mikuletič, Brigita Skela Savič. - Nasl. povzetka v ang.: Information security culture in healthcare. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 99-100V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. [COBISS.SI-ID 94742529]. 

BOLE, Urban. Shizofrenija in psihoze, dejavniki tveganja za agresivno vedenje : sistematični pregled literature / Urban Bole, Brigita Skela Savič. - Nasl. povzetka v ang.: Schizophrenia and psychosis, risk factors for violent behaviour. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 116-118V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. [COBISS.SI-ID 94743041].

AČKO, Tina. Uživanje pijač pri triletnih otrocih : pilotna raziskava na območju Slovenskih Konjic / Tina Ačko, Maša Zidanšek, Brigita Skela Savič. - Nasl. povzetka v ang.: Enjoying drinks in the three years old children. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 134-135V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. [COBISS.SI-ID 94746625].

KRNEL, Tilen Tej. Enterostomalna zdravstvena nega otroka - pregled literature / Tilen Tej Krnel. - Nasl. povzetka v ang.: Pediatrics ostomy care nursing - literature review. - Napaka v tisku, avtor samo en. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 201V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. [COBISS.SI-ID 94747905].

SLAPŠAK, Alenka, dipl. m. s. Poznavanje pomena preventive raka dojk pri mladostnicah - pilotna raziskava / Alenka Slapšak, Brigita Skela Savič. - Nasl. povzetka v ang.: Awareness of the significance of breast cancer prevention in young women - pilot study. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 231V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018 [COBISS.SI-ID 94749697].

SKOK, Meta. Pomen uporabe informacijskih tehnologij na rezultate obvladovanja kroničnih bolezni : pregled obsega in področja dosegljive literature / Meta Berk Skok, Brigita Skela Savič. - Nasl. povzetka v ang.: Importance of information technology use on patient outcome in chronic condition management. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 238V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. [COBISS.SI-ID 94750209].

ROJKO, Franc, 1960. Medpoklicno sodelovanje v zobozdravstvu - pripovedna integrativna analiza / Franc Rojko, Brigita Skela Savič. - Nasl. povzetka v ang.: Inter-professional cooperation in dentistry - literature review. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 231V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. [COBISS.SI-ID 94750465].

BOŠTJANČIČ, Tjaša, BAHUN, Mateja. Promocija zdravja na delovnem mestu : pregled literature = Examples of good practices for workplace health promotion. V: KVAS, Andreja (ur.), KACJAN ŽGAJNAR, Katarina (ur.). Javno zdravje : zbornik prispevkov z recenzijo = Public health : book of papers with peer review. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, [2018]. Str. 64-73. ISBN 978-961-6808-85-9. http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/Studentska_konferenca_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 1024308270]

GIANINI, Ana, BRATINA, Nataša, ZURC, Joca, SMODIŠ, Marta. Uspešnost edukacijskega programa pri otrocih in mladostnikih s sladkorno boleznijo na Pediatrični kliniki Ljubljana. V: KVAS, Andreja (ur.), KACJAN ŽGAJNAR, Katarina (ur.). Javno zdravje : zbornik prispevkov z recenzijo = Public health : book of papers with peer review. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, [2018]. Str. 184-192. ISBN 978-961-6808-85-9. http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/Studentska_konferenca_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 1024294446]

GAŠPERIN, Nina, POVŠNAR, Erika. Pripravljenost diplomiranih medicinskih sester in študentov zdravstvene nege za delo v klubih zdravljenih alkoholikov = Preparedness of graduate nurses and students for work in clubs of alcoholics in treatment. V: KVAS, Andreja (ur.), KACJAN ŽGAJNAR, Katarina (ur.). Javno zdravje : zbornik prispevkov z recenzijo = Public health : book of papers with peer review. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, [2018]. Str. 175-183, tabele. ISBN 978-961-6808-85-9. http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/Studentska_konferenca_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 1024308526]  

RADIĆ, Snežana, HVALIČ TOUZERY, Simona. Socialne determinante neenakosti v zdravju : izziv za zdravstveno nego = Social determinants of health inequality : a challenge for nursing. V: KVAS, Andreja (ur.), KACJAN ŽGAJNAR, Katarina (ur.). Javno zdravje : zbornik prispevkov z recenzijo = Public health : book of papers with peer review. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, [2018]. Str. 415-425. ISBN 978-961-6808-85-9. http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/Studentska_konferenca_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 1024308782] 2017/2018 1. st. ZN 

AHAČIČ, Maruša, KADIVEC, Saša, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Navodila o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni v bolnišnični dokumentaciji pacientov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo = Lifestyle and self-management instructions of the disease in hospital documentation of patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. V: KVAS, Andreja (ur.), KACJAN ŽGAJNAR, Katarina (ur.). Javno zdravje : zbornik prispevkov z recenzijo = Public health : book of papers with peer review. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, [2018]. Str. 9-18. ISBN 978-961-6808-85-9. ttp://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/Studentska_konferenca_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 1024294702]
 
Leto 2017

BUČAN, Eva
, BREGAR, Branko. Razširjenost novih psihoaktivnih snovi pri študentih dveh skrbstvenih poklicev = The prevalence of new psychoactive substances among students at two caring professions. V: Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog / 9. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Bled, 19. maj 2017. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017 [COBISS.SI-ID 1024201262].

BITENC, Patricia, CANKAR, Tina, BERNOT, Marjana. Ocena potreb pacientov v paliativni oskrbi = Assessment of patients needs in palliative care. V: Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog / 9. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Bled, 19. maj 2017. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017 [COBISS.SI-ID 1024201518].

KADENŠEK, Klavdija, BREGAR, Branko. Življenjski slog posameznikov zasvojenih s prepovedanimi drogami in vloga medicinskih sester pri obravnavi posameznikov = Lifestyle of substance abusers and the role of nurses in their treatment. V: Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog / 9. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Bled, 19. maj 2017. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017 [COBISS.SI-ID 1024201774].

MUMINOVIĆ, Samir
, BREGAR, Branko. Predbolnišnično okolje in uporaba prisilnih ukrepov = Prehospital setting and use of the coercive measures. V: Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog / 9. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Bled, 19. maj 2017. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017 [COBISS.SI-ID 1024202030 ].

KUČAN, Marko, SKELA-SAVIČ, Brigita. Stališča medicinskih sester v enoti intenzivne terapije do zdravstvene obravnave ob koncu življenja. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 352-256 [COBISS.SI-ID 1024215854].

BOLE, Urban, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos, znanje in ovire medicinskih sester pri implementaciji na dokazih podprte prakse. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 357-364 [COBISS.SI-ID 1024216110].

HEDŽIĆ, Lejla, SKELA-SAVIČ, Brigita. Timski pristop in model delitve dela v zdravstveni negi na Internističnem oddelku Onkološkega inštituta Ljubljana. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 365-370 [COBISS.SI-ID 1024216366].

OBLAK, Tina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novo zaposlenih na delovnem mestu. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 384-391 [COBISS.SI-ID 1024217134].

KRNEL, Tilen Tej, SKELA-SAVIČ, Brigita. Izkušnje istospolno usmerjenih z zdravstvom. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 392-398 [COBISS.SI-ID 1024217390].

GODEC, Barbara, SKELA-SAVIČ, Brigita. Uspešnost programa Reintegracije in rehabilitacije mladostnikov s čustvenimi motnjami in/ali motnjami hranjenja v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 405-410 [COBISS.SI-ID 1024217902].

TAVČAR, David, MUSIĆ, Denis, SKELA-SAVIČ, Brigita. Moteči dejavniki, ki vplivajo na odklone pri pripravi in dajanju zdravil. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 411-416 [COBISS.SI-ID 1024218158].

ILIEVSKI, Adrijana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Znanje študentov zdravstvene nege o osebni varovalni opremi. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 424-428 [COBISS.SI-ID 1024218670].

MIKEZ, Nataša, LEVIČNIK, Nežka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Stres in sindrom izgorelosti zaposlenih v zdravstveni negi v Enoti za intenzivno psihiatrično terapijo v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 429-435 [COBISS.SI-ID 1024218926].

ŠULER, Jerneja. Poznavanje promocije zdravja na delovnem mestu pri zaposlenih v različnih podjetjih. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, str. 371-376 [COBISS.SI-ID: 1024216622].

FILIPIČ, Jerneja; DEŽMAN ZMERZLIKAR, Barbara. Uspešnost zdravstveno vzgojnih delavnic in zadovoljstvo udeležencev Centra za krepitev zdravja Vrhnika V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, str. 377-383 [COBISS.SI-ID: 1024216878].

ARNEŽ, Maruša; BADIĆ, Nina. Ozaveščenost otročnic o pojavu poporodne depresije. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, str. 399-404 [COBISS.SI-ID: 1024217646].

ČESEN, Karmen; ZUPANC, Katja. Stališča in poznavanje področja dela v referenčni ambulanti družinske medicine s strani študentov druge stopnje programov Zdravstvena nega in Promocija zdravja na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, str. 417-423 [COBISS.SI-ID: 1024218414].

BLATNIK, Brigita, JERMAN GRAŠIČ, Nataša. Uporaba prehranskih dopolnil v nosečnosti = Usage of dietary supplements during pregnancy. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, str. 436-443 [COBISS.SI-ID: 1024219182].

KOŠEC, Alma; CIMBOLA, Klaudija. Ozaveščenost pacientov o protektivni protiosteoporotični dieti. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, str. 444-450 [COBISS.SI-ID: 1024219438].

ARNEJŠEK, Lev; KASUMOVIĆ, Benjamina. Zajtrkovanje in gibanje osnovnošolskih otrok v Tržiški regiji. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, str. 451-459 [COBISS.SI-ID: 1024219694].


Leto 2016

BOLE, Urban, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki tveganja za padce pacientov v bolnišničnem okolju na področju duševnega zdravja = Risk factors for falls of patient in mental health. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 91-97 [COBISS.SI-ID 1024161838].

LAVTIŽAR, Jana, SIVEC, Gordana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Doslednost razkuževanja rok po metodi 5. trenutkov za higieno rok v Splošni bolnišnici Jesenice = Compliance on hand hygiene (five steps of who) in Jesenice General Hospital. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 112-120 [COBISS.SI-ID 1024162350].

ISTENIČ, Ana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravljenje raka materničnega vratu z brahiradioterapijo : doživljanje žensk = Brachyradiotherapy for cervical cancer : women's experience. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 168-175 [COBISS.SI-ID
1024163118].

DEMŠAR, Andreja, LALJEK, Darko, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki, ki so povezani s stresom pri medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih v Pediatrični kliniki Ljubljana = Factors associated with stress among nurses and medical technicians at University Children's Hospital. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 199-207 [COBISS.SI-ID
1024163630].

HROVAT, Nina, TOMAŽEVIČ, Simona, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vprašanje stigme o duševni bolezni med srednješolci dveh srednjih šol v gorenjski regiji = The question about stigma of mental illness among high school students in two high schools in the Gorenjska region. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 232-239 [COBISS.SI-ID
1024163886].

ČAUŠEVIĆ, Majda, SKELA-SAVIČ, Brigita. Uporaba nefarmakoloških metod za lajšanje bolečine pri bolnikih obolelih z rakom = Use of non-pharmacological methods for pain relief in cancer patients. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 261-267 [COBISS.SI-ID
1024164142].

MURATOVIĆ, Adelaida, AVŠIČ, Anja, RADIĆ, Snežana, STENOVEC, Anja, KRANJC, Jerca, NOVAK, Ines, PIVAČ, Sanela, PESJAK, Katja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Profesionalne vrednote skozi prizmo študentov Fakultete za zdravstvo Jesenice = Professional values through the eyes of the students of the Faculty of Health Care Jesenice. V: Profesionalne vrednote skozi prizmo študentov zdravstvenih ved / [urednika Danica Železnik, Uroš Železnik]. - Slovenj Gradec : Visoka šola za zdravstvene vede, 2016. - ISBN 978-961-93711-4-5 [COBISS.SI-ID 1024169518].

Leto 2015

SKUHALA, Robert
, SKELA-SAVIČ, Brigita. Praktično znanje gasilcev o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo AED = Firemen's practical knowledge about basic life support with the use of automatic external defibrilator. V: VAJD, Rajko (ur.), GRIČAR, Marko (ur.). Urgentna medicina : izbrana poglavja 2015 : zbornik = Emergency medicine : selected topics [2015] : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine, 2015, str. 42-45, i. [COBISS.SI-ID
83272961]

PETKOVŠEK GREGORIN, Romana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Mnenje medicinskih sester o njihovi obremenjenosti na delovnem mestu. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 105-112. [COBISS.SI-ID 83044609]

ANDERLE, Darja, SKELA-SAVIČ, Brigita, KERSNIK, Janko. Promocija zdravja na delu in gibalna aktivnost medicinskih sester v osnovnem zdravstvu. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 113-118. [COBISS.SI-ID 83044865]

MIMIČ, Alenka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo svojcev s paliativno obravnavo družinskega člana na paliativni enoti Klinike Golnik. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 227-233. [COBISS.SI-ID 83046401]

CVETEŽAR, Irena Špela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen izobraževanja zaposlenih v patronažni dejavnosti pri obravnavanju žensk, žrtev nasilja v družini : pilotna raziskava. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 251-256. [COBISS.SI-ID 83046657]

SKUHALA, Robert, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen izobraževanja gasilcev o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo AED. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 257-264. [COBISS.SI-ID 83046913]

NOVAK, Anja, ZALOŽNIK, Anja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo diplomiranih medicinskih sester s kliničnim mentorstvom v Splošni bolnišnici Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 265-273. [COBISS.SI-ID 83047169]

MALI, Brigita, MOČNIK, Lara, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pogled medicinskih sester na napake pri deljenju zdravil v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 1