20232022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah

Leto 2014

JERŠIN GRILC, Anja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Etične in moralne dileme v zdravstveni negi hudo bolnih in umirajočih. V: 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2014, str. 166-174, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78792193]

KMET, Blanka, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vloga in pristojnosti zastopnika pacientovih pravic. V: 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2014, str. 182-190, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78792449]  

LIKA, Alisa, SKELA-SAVIČ, Brigita, BAHUN, Mateja. Zdravstvena vzgoja pacientov s hipertenzijo na primarni ravni. V: 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2014, str. 243-250, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78792705]

PLEŠEJ, Lidija, ROMIH, Karmen, NAKA, Sandra. Vloga medicinske sestre v procesu umiranja s poudarkom na duhovni oskrbi umirajočega. V: 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2014, str. 317-325, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78792961]

ČAMPA, Lidija, Erika Povšnar. Patronažna zdravstvena nega otročnice z vidika poporodne otožnosti in depresije V: 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2014, str. 93-100, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78791681]

ŠKRBINA, Vanja, ZURC, Joca. Gibalna aktivnost pri medicinskih sestrah, ki opravljajo enoizmensko in večizmensko delo. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 126-133. [COBISS.SI-ID 78795265]

MEDJEDOVIĆ, Sabina, ROBIDA, Andrej. Dejavniki odločanja za privzem na dokazih podprte prakse vodenja pooperativne bolečine pri medicinskih sestrah. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 156-162. [COBISS.SI-ID 78798081]

BAJDA, Nuša, SKELA-SAVIČ, Brigita. Poznavanje in razumevanje paliativne oskrbe pri zdravi populaciji. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 232-237. [COBISS.SI-ID 78799617]COBISS.SI-ID 78799617]

MEDJEDOVIĆ, Sabina, ROBIDA, Andrej. Psihometrična analiza vprašalnika o dejavnikih odločanja medicinskih sester za privzem z dokazi podprte prakse vodenja pooperativne bolečine. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 245-252. [COBISS.SI-ID 78800129]

LUKEŽIČ, Ana, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki študijske uspešnosti študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 270-277. [COBISS.SI-ID 78801153]

SMODIŠ, Marta. Mnenja in stališča študentov zdravstvene nege do zunanje podobe in profesionalne identitete medicinskih sester. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 323-330. [COBISS.SI-ID 78801921]

STRGAR, Mojca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Negovalne diagnoze - znanje in teoretična izhodišča ter njihova uporabnost v praksi. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 388-397. [COBISS.SI-ID 78802945]
 
BLAŽEVIĆ, Barbara, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Skrb za telesno držo in hrbtenico pri srednješolsko izobraženem kadru v zdravstveni negi glede na vrsto oddelka in starost. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 398-406. [COBISS.SI-ID 78803457]

VOVK, Andreja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo na delovnem mestu in kakovost zdravstvene in babiške nege na vzorcu medicinskih sester in babic z Ginekološke klinike v Ljubljani. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 407-412. [COBISS.SI-ID 78803713]