2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah

Leto 2014

JERŠIN GRILC, Anja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Etične in moralne dileme v zdravstveni negi hudo bolnih in umirajočih. V: 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2014, str. 166-174, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78792193]

KMET, Blanka, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vloga in pristojnosti zastopnika pacientovih pravic. V: 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2014, str. 182-190, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78792449]  

LIKA, Alisa, SKELA-SAVIČ, Brigita, BAHUN, Mateja. Zdravstvena vzgoja pacientov s hipertenzijo na primarni ravni. V: 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2014, str. 243-250, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78792705]

PLEŠEJ, Lidija, ROMIH, Karmen, NAKA, Sandra. Vloga medicinske sestre v procesu umiranja s poudarkom na duhovni oskrbi umirajočega. V: 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2014, str. 317-325, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78792961]

ČAMPA, Lidija, Erika Povšnar. Patronažna zdravstvena nega otročnice z vidika poporodne otožnosti in depresije V: 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2014, str. 93-100, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78791681]

ŠKRBINA, Vanja, ZURC, Joca. Gibalna aktivnost pri medicinskih sestrah, ki opravljajo enoizmensko in večizmensko delo. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 126-133. [COBISS.SI-ID 78795265]

MEDJEDOVIĆ, Sabina, ROBIDA, Andrej. Dejavniki odločanja za privzem na dokazih podprte prakse vodenja pooperativne bolečine pri medicinskih sestrah. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 156-162. [COBISS.SI-ID 78798081]

BAJDA, Nuša, SKELA-SAVIČ, Brigita. Poznavanje in razumevanje paliativne oskrbe pri zdravi populaciji. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 232-237. [COBISS.SI-ID 78799617]COBISS.SI-ID 78799617]

MEDJEDOVIĆ, Sabina, ROBIDA, Andrej. Psihometrična analiza vprašalnika o dejavnikih odločanja medicinskih sester za privzem z dokazi podprte prakse vodenja pooperativne bolečine. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 245-252. [COBISS.SI-ID 78800129]

LUKEŽIČ, Ana, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki študijske uspešnosti študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 270-277. [COBISS.SI-ID 78801153]

SMODIŠ, Marta. Mnenja in stališča študentov zdravstvene nege do zunanje podobe in profesionalne identitete medicinskih sester. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 323-330. [COBISS.SI-ID 78801921]

STRGAR, Mojca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Negovalne diagnoze - znanje in teoretična izhodišča ter njihova uporabnost v praksi. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 388-397. [COBISS.SI-ID 78802945]
 
BLAŽEVIĆ, Barbara, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Skrb za telesno držo in hrbtenico pri srednješolsko izobraženem kadru v zdravstveni negi glede na vrsto oddelka in starost. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 398-406. [COBISS.SI-ID 78803457]

VOVK, Andreja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo na delovnem mestu in kakovost zdravstvene in babiške nege na vzorcu medicinskih sester in babic z Ginekološke klinike v Ljubljani. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 407-412. [COBISS.SI-ID 78803713]