2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah

Leto 2021

BERLEC, Maja, KOLARIČ, Nika, ZADNIKAR, Monika. Vloga fizioterapevtov v povezavi s COVID-19. V: BERLEC, Tomaž (ur.), BROJAN, Miha (ur.), DROBNIČ, Boštjan (ur.). ŠTeKam : Študentska tehniška konferenca : Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 9. 9. 2021. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2021. Str. 1-7, ilustr. ISBN 978-961-6980-78-4. [COBISS.SI-ID 75476483] 

DEMAJ, Antoneta, RAMŠAK-PAJK, Jožica. Preprečevanje padcev v domačem okolju. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Znanje - ključ do celostne obravnave pacienta : 13. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov : Novo mesto, 14. maj 2021. Novo mesto: Založba Univerze v Novem mestu: = University of Novo mesto Press, 2021. Str. 98-104, ilustr. ISBN 978-961-6770-46-0. https://www.uni-nm.net/publikacije/2021/unmfzv_sk/#p=1. [COBISS.SI-ID 74072067]

BUKOVEC, Barbara, FRELIH, Snežana, BAHUN, Mateja. Kritično vrednotenje spletnih izobraževalnih posnetkov - prebrizgavanje urinskega katetra. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Znanje - ključ do celostne obravnave pacienta : 13. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov : Novo mesto, 14. maj 2021. Novo mesto: Založba Univerze v Novem mestu: = University of Novo mesto Press, 2021. Str. 47-52, ilustr. ISBN 978-961-6770-46-0. https://www.uni-nm.net/publikacije/2021/unmfzv_sk/#p=1. [COBISS.SI-ID 74068483]

KRNEL, Tilen Tej, SKELA-SAVIČ, Brigita. Izkušnje pacientov, ki odstopajo od heteronormativnosti z zdravstvenimi delavci - fenomenološka raziskava. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Znanje - ključ do celostne obravnave pacienta : 13. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov : Novo mesto, 14. maj 2021. Novo mesto: Založba Univerze v Novem mestu: = University of Novo mesto Press, 2021. Str.235-241. ISBN 978-961-6770-46-0. https://www.uni-nm.net/publikacije/2021/unmfzv_sk/#p=1. [COBISS.SI-ID 74079747]

HEGLER, Ema, URŠIČ, Živa, KERŽAN, Anja, ŽEROVNIK, Ana, BERLEC, Maja
, ZADNIKAR, Monika. Fizioterapija skozi čas. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Znanje - ključ do celostne obravnave pacienta : 13. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov : Novo mesto, 14. maj 2021. Novo mesto: Založba Univerze v Novem mestu: = University of Novo mesto Press, 2021. Str. 130-137, ilustr. ISBN 978-961-6770-46-0. https://www.uni-nm.net/publikacije/2021/unmfzv_sk/#p=1. [COBISS.SI-ID 74078467]

PETEK, Jože, CIVIĆ, Semir, BUKOVEC, Grega, KRULC, Iza, KRAJŠEK, Maša, JAGODIC, Danielle. Vloga fizioterapije pri zdravljenju debelosti - pregled literature. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Znanje - ključ do celostne obravnave pacienta : 13. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov : Novo mesto, 14. maj 2021. Novo mesto: Založba Univerze v Novem mestu: = University of Novo mesto Press, 2021. Str. 361-368, ilustr. ISBN 978-961-6770-46-0. https://www.uni-nm.net/publikacije/2021/unmfzv_sk/#p=1. [COBISS.SI-ID 73544963]

ČULIĆ, Armin, BREGAR, Branko, MACUR, Mirna. Raba konoplje med Slovenci - integrativni pregled literature. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Znanje - ključ do celostne obravnave pacienta : 13. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov : Novo mesto, 14. maj 2021. Novo mesto: Založba Univerze v Novem mestu: = University of Novo mesto Press, 2021. Str. 84-89, ilustr. ISBN 978-961-6770-46-0. https://www.uni-nm.net/publikacije/2021/unmfzv_sk/#p=1. [COBISS.SI-ID 71454467]

PROŠIĆ, Iris, POVŠNAR, Erika. Koristi zdravstveno vzgojnih programov za ženske v menopavzi - pregled literature. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Znanje - ključ do celostne obravnave pacienta : 13. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov : Novo mesto, 14. maj 2021. Novo mesto: Založba Univerze v Novem mestu: = University of Novo mesto Press, 2021. Str. 392-399, ilustr. ISBN 978-961-6770-46-0. https://www.uni-nm.net/publikacije/2021/unmfzv_sk/#p=1. [COBISS.SI-ID 73542147]

MRAK, Anamarija, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Študenti zdravstvene nege in prosti čas. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Znanje - ključ do celostne obravnave pacienta : 13. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov : Novo mesto, 14. maj 2021. Novo mesto: Založba Univerze v Novem mestu: = University of Novo mesto Press, 2021. Str. 327-332, ilustr. ISBN 978-961-6770-46-0. https://www.uni-nm.net/publikacije/2021/unmfzv_sk/#p=1. [COBISS.SI-ID 74221315]

NOVAK, Anja, KAKER, Maja, STRGAR RAVNIK, Mojca, JOVANOVIČ, Anja. Prilagajanje in timsko delo na COVID-19 oddelkih - vidik medicinskih sester in zdravnikov, oziroma kaj nas je COVID-19 naučil = Adaptation and teamwork in COVID-19 wards - the perspective of nurses and physicians or what COVID-19 has taught us. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 8-16. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/si/mainmenu/center/publikacije/. [COBISS.SI-ID 67374851]

LASIČ, Darja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Etične in moralne dileme v procesu odločanja v zdravstvu = Ethical and moral dilemmas in the decision-making process in healthcare. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 20-32, ilustr. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/uploads/images/2021_14MZK_ZBORNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 71195651]
 
HACIN, Maruša, GRMEK-KOŠNIK, Irena. Cepljenje proti pnevmokoku in vloga zdravstvene nege - pregled literature = Pneumococcal vaccination and the role of nursing - a literature review. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 49-56. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/si/mainmenu/center/publikacije/. [COBISS.SI-ID 71378435]

GREBLO, Tim, BREGAR, Branko. Motivacijski intervju pri obravnavi uživalcev psihoaktivnih substanc = Motivational interviewing in the treatment of psychoactive substance users. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 114-119. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/uploads/images/2021_14MZK_ZBORNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 74242051]

MISIMI IDRIZI, Emrije, PRELEC, Anita. Uporaba kontracepcijskih metod med študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin = Use of contraceptive methods among students of the Faculty of Health Care of Angela Boškin. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 138-145, ilustr. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/si/mainmenu/center/publikacije/. [COBISS.SI-ID 67383299]

KULAŠIĆ, Ula, GORIŠEK, Anja, IPAVEC, Polona, PELC, Tajda, JAGODIC, Danielle. Fizioterapija pri poškodbi zadnje stegenske strune - pregled literature = Physiotherapy in hamstring muscle injury - literature review. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 153-160, ilustr. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/uploads/images/2021_14MZK_ZBORNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 74248451]

PRIMOŽIČ, Zala, KOLARIČ, Nika, PRUSNIK, Ema, POGAČNIK, Luka, DEČMAN, Nika, PREŠEREN, Rebeka, ZADNIKAR, Monika, JAGODIC, Danielle. Učinkovitost hidroterapije pri pacientih po možganski kapi - pregled literature = Effectiveness of hydrotherapy on stroke patients - literature review. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 161-168, ilustr. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/uploads/images/2021_14MZK_ZBORNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 74251267]

BAHUN, Mateja, PIVAČ, Sanela, MACUR, Mirna. Izsledki fokusnih skupin med delodajalci o doseganju kompetenc diplomantov zdravstvene nege Fakultete za zdravstvo Angele Boškin = Assessment of the focus groups among employers of nursing graduates' competencies at Angela Boškin Faculty of Health Care. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 177-187. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/si/mainmenu/center/publikacije/. [COBISS.SI-ID 67389187]

FILEJ, Ana, URŠEJ, Eva. Učinkovitost različnih metod in tehnik fizioterapije pri rehabilitaciji pacientov s COVID-19 = Effectiveness of different physiotherapy methods and techniques in rehabilitation of patients with COVID-19. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 201-202, ilustr. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/uploads/images/2021_14MZK_ZBORNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 74342915]

BACKOVIĆ JURIČAN, Andrea, POLIČNIK, Rok, ZUPANČIČ TISOVEC, Brigita. Prehranjevalne, gibalne in spalne navade odraslih Slovencev med prvim valom epidemije Covid-19: izbrani rezultati nacionalne raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog 2020 = Nutrition, physical activity, and sleeping habits of adult Slovenians during the first wave of the COVID-19 epidemic: selected results of a national survey Health-related behavioral style 2020. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 211-219, ilustr. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/si/mainmenu/center/publikacije/. [COBISS.SI-ID 66986243]

SCHNABL, Marija-Lara, RAMŠAK-PAJK, Jožica. Izkušnje in doživljanje nasilja zaposlenih v izbranem zdravstvenem domu = Experiences of violence in the selected health center. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 242-254. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/uploads/images/2021_14MZK_ZBORNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 74273283]

KRNEL, Tilen Tej, SKELA-SAVIČ, Brigita. Heteronormativnost in homofobija v zdravstvu - fenomenološka raziskava izkušenj LGBT pacientov z zdravstvenimi delavci = Heteronormativity and homophobia in healthcare - a phenomenological study of the experiences of LGBT patients with healthcare workers. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 268-275, ilustr. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/uploads/images/2021_14MZK_ZBORNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 74281475]

BITENC, Patricia, BAHUN, Mateja. Reševanje konfliktov v zdravstveni negi - pregled literature = Conflict resolution in nursing - a literature review. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 282-290, ilustr. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/si/mainmenu/center/publikacije/. [COBISS.SI-ID 67394819]