2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah

Leto 2021

DEMAJ, Antoneta, RAMŠAK-PAJK, Jožica. Preprečevanje padcev v domačem okolju. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Znanje - ključ do celostne obravnave pacienta : 13. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov : Novo mesto, 14. maj 2021. Novo mesto: Založba Univerze v Novem mestu: = University of Novo mesto Press, 2021. Str. 98-104, ilustr. ISBN 978-961-6770-46-0. https://www.uni-nm.net/publikacije/2021/unmfzv_sk/#p=1. [COBISS.SI-ID 74072067]

BUKOVEC, Barbara, FRELIH, Snežana, BAHUN, Mateja. Kritično vrednotenje spletnih izobraževalnih posnetkov - prebrizgavanje urinskega katetra. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Znanje - ključ do celostne obravnave pacienta : 13. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov : Novo mesto, 14. maj 2021. Novo mesto: Založba Univerze v Novem mestu: = University of Novo mesto Press, 2021. Str. 47-52, ilustr. ISBN 978-961-6770-46-0. https://www.uni-nm.net/publikacije/2021/unmfzv_sk/#p=1. [COBISS.SI-ID 74068483]

KRNEL, Tilen Tej, SKELA-SAVIČ, Brigita. Izkušnje pacientov, ki odstopajo od heteronormativnosti z zdravstvenimi delavci - fenomenološka raziskava. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Znanje - ključ do celostne obravnave pacienta : 13. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov : Novo mesto, 14. maj 2021. Novo mesto: Založba Univerze v Novem mestu: = University of Novo mesto Press, 2021. Str.235-241. ISBN 978-961-6770-46-0. https://www.uni-nm.net/publikacije/2021/unmfzv_sk/#p=1. [COBISS.SI-ID 74079747]

HEGLER, Ema, URŠIČ, Živa, KERŽAN, Anja, ŽEROVNIK, Ana, BERLEC, Maja
, ZADNIKAR, Monika. Fizioterapija skozi čas. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Znanje - ključ do celostne obravnave pacienta : 13. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov : Novo mesto, 14. maj 2021. Novo mesto: Založba Univerze v Novem mestu: = University of Novo mesto Press, 2021. Str. 130-137, ilustr. ISBN 978-961-6770-46-0. https://www.uni-nm.net/publikacije/2021/unmfzv_sk/#p=1. [COBISS.SI-ID 74078467]

PETEK, Jože, CIVIĆ, Semir, BUKOVEC, Grega, KRULC, Iza, KRAJŠEK, Maša, JAGODIC, Danielle. Vloga fizioterapije pri zdravljenju debelosti - pregled literature. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Znanje - ključ do celostne obravnave pacienta : 13. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov : Novo mesto, 14. maj 2021. Novo mesto: Založba Univerze v Novem mestu: = University of Novo mesto Press, 2021. Str. 361-368, ilustr. ISBN 978-961-6770-46-0. https://www.uni-nm.net/publikacije/2021/unmfzv_sk/#p=1. [COBISS.SI-ID 73544963]

ČULIĆ, Armin, BREGAR, Branko, MACUR, Mirna. Raba konoplje med Slovenci - integrativni pregled literature. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Znanje - ključ do celostne obravnave pacienta : 13. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov : Novo mesto, 14. maj 2021. Novo mesto: Založba Univerze v Novem mestu: = University of Novo mesto Press, 2021. Str. 84-89, ilustr. ISBN 978-961-6770-46-0. https://www.uni-nm.net/publikacije/2021/unmfzv_sk/#p=1. [COBISS.SI-ID 71454467]

PROŠIĆ, Iris, POVŠNAR, Erika. Koristi zdravstveno vzgojnih programov za ženske v menopavzi - pregled literature. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Znanje - ključ do celostne obravnave pacienta : 13. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov : Novo mesto, 14. maj 2021. Novo mesto: Založba Univerze v Novem mestu: = University of Novo mesto Press, 2021. Str. 392-399, ilustr. ISBN 978-961-6770-46-0. https://www.uni-nm.net/publikacije/2021/unmfzv_sk/#p=1. [COBISS.SI-ID 73542147]

MRAK, Anamarija, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Študenti zdravstvene nege in prosti čas. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Znanje - ključ do celostne obravnave pacienta : 13. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov : Novo mesto, 14. maj 2021. Novo mesto: Založba Univerze v Novem mestu: = University of Novo mesto Press, 2021. Str. 327-332, ilustr. ISBN 978-961-6770-46-0. https://www.uni-nm.net/publikacije/2021/unmfzv_sk/#p=1. [COBISS.SI-ID 74221315]

NOVAK, Anja, KAKER, Maja, STRGAR RAVNIK, Mojca, JOVANOVIČ, Anja. Prilagajanje in timsko delo na COVID-19 oddelkih - vidik medicinskih sester in zdravnikov, oziroma kaj nas je COVID-19 naučil = Adaptation and teamwork in COVID-19 wards - the perspective of nurses and physicians or what COVID-19 has taught us. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 8-16. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/si/mainmenu/center/publikacije/. [COBISS.SI-ID 67374851]

LASIČ, Darja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Etične in moralne dileme v procesu odločanja v zdravstvu = Ethical and moral dilemmas in the decision-making process in healthcare. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 20-32, ilustr. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/uploads/images/2021_14MZK_ZBORNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 71195651]
 
HACIN, Maruša, GRMEK-KOŠNIK, Irena. Cepljenje proti pnevmokoku in vloga zdravstvene nege - pregled literature = Pneumococcal vaccination and the role of nursing - a literature review. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 49-56. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/si/mainmenu/center/publikacije/. [COBISS.SI-ID 71378435]

GREBLO, Tim, BREGAR, Branko. Motivacijski intervju pri obravnavi uživalcev psihoaktivnih substanc = Motivational interviewing in the treatment of psychoactive substance users. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 114-119. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/uploads/images/2021_14MZK_ZBORNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 74242051]

MISIMI IDRIZI, Emrije, PRELEC, Anita. Uporaba kontracepcijskih metod med študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin = Use of contraceptive methods among students of the Faculty of Health Care of Angela Boškin. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 138-145, ilustr. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/si/mainmenu/center/publikacije/. [COBISS.SI-ID 67383299]

KULAŠIĆ, Ula, GORIŠEK, Anja, IPAVEC, Polona, PELC, Tajda, JAGODIC, Danielle. Fizioterapija pri poškodbi zadnje stegenske strune - pregled literature = Physiotherapy in hamstring muscle injury - literature review. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 153-160, ilustr. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/uploads/images/2021_14MZK_ZBORNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 74248451]

PRIMOŽIČ, Zala, KOLARIČ, Nika, PRUSNIK, Ema, POGAČNIK, Luka, DEČMAN, Nika, PREŠEREN, Rebeka, ZADNIKAR, Monika, JAGODIC, Danielle. Učinkovitost hidroterapije pri pacientih po možganski kapi - pregled literature = Effectiveness of hydrotherapy on stroke patients - literature review. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 161-168, ilustr. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/uploads/images/2021_14MZK_ZBORNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 74251267]

BAHUN, Mateja, PIVAČ, Sanela, MACUR, Mirna. Izsledki fokusnih skupin med delodajalci o doseganju kompetenc diplomantov zdravstvene nege Fakultete za zdravstvo Angele Boškin = Assessment of the focus groups among employers of nursing graduates' competencies at Angela Boškin Faculty of Health Care. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 177-187. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/si/mainmenu/center/publikacije/. [COBISS.SI-ID 67389187]

FILEJ, Ana, URŠEJ, Eva. Učinkovitost različnih metod in tehnik fizioterapije pri rehabilitaciji pacientov s COVID-19 = Effectiveness of different physiotherapy methods and techniques in rehabilitation of patients with COVID-19. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 201-202, ilustr. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/uploads/images/2021_14MZK_ZBORNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 74342915]

BACKOVIĆ JURIČAN, Andrea, POLIČNIK, Rok, ZUPANČIČ TISOVEC, Brigita. Prehranjevalne, gibalne in spalne navade odraslih Slovencev med prvim valom epidemije Covid-19: izbrani rezultati nacionalne raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog 2020 = Nutrition, physical activity, and sleeping habits of adult Slovenians during the first wave of the COVID-19 epidemic: selected results of a national survey Health-related behavioral style 2020. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 211-219, ilustr. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/si/mainmenu/center/publikacije/. [COBISS.SI-ID 66986243]

SCHNABL, Marija-Lara, RAMŠAK-PAJK, Jožica. Izkušnje in doživljanje nasilja zaposlenih v izbranem zdravstvenem domu = Experiences of violence in the selected health center. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 242-254. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/uploads/images/2021_14MZK_ZBORNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 74273283]

KRNEL, Tilen Tej, SKELA-SAVIČ, Brigita. Heteronormativnost in homofobija v zdravstvu - fenomenološka raziskava izkušenj LGBT pacientov z zdravstvenimi delavci = Heteronormativity and homophobia in healthcare - a phenomenological study of the experiences of LGBT patients with healthcare workers. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 268-275, ilustr. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/uploads/images/2021_14MZK_ZBORNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 74281475]

BITENC, Patricia, BAHUN, Mateja. Reševanje konfliktov v zdravstveni negi - pregled literature = Conflict resolution in nursing - a literature review. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 282-290, ilustr. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/si/mainmenu/center/publikacije/. [COBISS.SI-ID 67394819]