Podatki o projektu in financerju

 Vrsta projekta
 Status FZJ
Odgovorni nosilci raziskave Raziskovalci Publicitiranost projekta po COBISS.si
4. mednarodna znanstvena konferenca: Na dokazih podprta zdravstvena obravnava - priložnosti za povezovanje zdravstvenih strok, potreb pacientov in znanj. ARRS. Trajanje projekta: 2011. Znanstveni sestanki Nosilka      
Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike. ARRS, P3-0360. Trajanje projekta: 2010. Raziskovalno pedagoško sodelovanje Soizvajalka      
Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike. ARRS, P3-0360. Trajanje projekta: 2009. Raziskovalno pedagoško sodelovanje Soizvajalka      
2. mednarodna znanstvena konferenca: Novi trendi v sodobni zdravstveni negi - razvijanje raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja. ARRS. Trajanje projekta: 2009. Znanstveni sestanki Nosilka