Podatki o projektu in financerju

 Vrsta projekta
 Status FZJ
Odgovorni nosilci raziskave Raziskovalci Publicitiranost projekta po COBISS.si
CRP_2015
Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju.

Št. projekta:
V5 - 1507
Slovenski ciljno raziskovalni  Nosilka izr. prof. dr. Brigita Skela Savič izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, doc. dr. Katarina Babnik, dr. Eva Klemenčič, Izr. prof. Dr (združeno Kraljesvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dr. Valerij Dermol, dr. Nada Trunk Širca, dr. Tit Albreht Projekt je v teku.
Usposobljenost zaposlenih v zdravstvenih in socialnih zavodih za delo s starimi ljudmi: primerjava pristopov med ZDA in Slovenijo. ARRS. Trajanje projekta: 2015-2016. Slovenski
aplikativni
(raziskovalni)
Izvajalka izr. prof. dr. Brigita Skela Savič izr. prof. dr. Brigita Skela Savič kot članica raziskovalne skupine projekta (FZJ) Projekt je v teku.
E-podpora procesa zdravstvene oskrbe. ARRS, L7-3653. Trajanje projekta: 2010-2013. Slovenski
aplikativni
(razvojni)
Soizvajalka Andrej Brodnik, UP, Inštitut Andrej Marušič izr. prof. dr. Brigita Skela Savič kot članica raziskovalne skupine projekta (FZJ)

Drugi področni člani raziskovalne skupine izven FZJ po seznamu v Sicrisu.
Projekt je zaključen.
Izdelava strokovnih podlag za zbiranje in spremljanje izbranih kazalnikov učinkovitosti Državnega programa obvladovanja raka. ARRS, V3-1048. Trajanje projekta: 2010-2012. Slovenski
apikativni
Soizvajalka izr. prof. dr. Maja Primic Žakelj, Onkološki inštitut Ljubljana doc. dr. Brigita Skela Savič kot članica raziskovalne skupine projekta
Marjana Bernot
(FZJ)

Drugi področni člani raziskovalne skupine izven FZJ po seznamu v Sicrisu.
Raziskovalno poročilo je v zaključevanju, objave 1.09.
Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike. ARRS, P3-0360. Trajanje projekta: 2009-2012. Slovenski
temeljni
Soizvajalka izr. prof. dr. Mitja Košnik, Klinika Golnik izr. prof. dr. Brigita Skela Savič kot članica raziskovalne skupine projekta
(FZJ)

Drugi področni člani raziskovalne skupine izven FZJ po seznamu v Sicrisu.
Projekt je v teku
Modeli učinkovitega managementa visokošolskih zavodov (MUMVis). ARRS, V5-0444. Trajanje projekta: 2008-2010. Slovenski
aplikativni
Soizvajalka izr. prof. Nada Trunk Širca doc. dr. Brigita Skela Savič kot članica raziskovalne skupine projekta (FZJ)

Drugi področni člani raziskovalne skupine izven FZJ po seznamu v Sicrisu.
Raziskovalno poročilo (2.12): [COBISS.SI-ID 3534807] Monografija: 1.16