Podatki o projektu in financerju

 Vrsta projekta
 Status FZAB
Odgovorni nosilci raziskave Raziskovalci Publicitiranost projekta po COBISS.si
»Promocija zdravja na delovnem mestu: preprečevanje in obvladovanje bolečine v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi«
ZZZS, trajanje projekta 2015 - 2016
Slovenski razvojno raziskovalni Nosilka izr. prof. dr. Brigita Skela Savič  izr. prof. dr. Brigita Skela Savič 
doc. dr. Simona Hvalič Touzery
Sedina Kalender Smajlović
Sanela Pivač
 
 
»Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju (Uživajmo v zdravju)«
MGRT. Trajanje projekta 2014-2016.
Slovenski raziskovalni Soizvajalka izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
(za FZAB)
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič,
Sedina Kalender Smajlović 
 
»Vzpostavitev preventivnih programom na področju krepitve duševnega zdravja (ANIMA SANA)«
MGRT. Trajanje projekta 2014-2016.
Slovenski razvojni Soizvajalka izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
(za FZAB)
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Sanela Pivač, 
 
»Interprofessional experiential learning (IPE) solutions: equipping the qualified dementia workforce to champion evidence informed improvement to advanced dementia care and family caring (Palliare)«
Erasmus + KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices
Mednarodni Nosilka za Slovenijo, soizvajalka mednarodno izr. prof. dr. Brigita Skela Savič izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
doc. dr. Simona Hvalič Touzery
 
»Projekt prenove gospodarskih virov slovenskega zdravstva« Slovenski raziskovalni Soizvajalka prof. dr. Maks Tajnikar  izr. prof. dr. Brigita Skela Savič  
»Works in progress: Developing Proposals for the Master project/thesis/capstone in Nursing and the Allied Professions that contributes to the development of new Nursing and Allied Professional Knowledge in Europe«
(IP 2013-1-NO1-ERA10-063661 - Works in Progress)
Mednarodni Nosilka za Slovenijo, soizvajalka mednarodno izr. prof. dr. Brigita Skela Savič izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
doc. dr. Joca Zurc
 
»Exploring undergraduate nursing students’ knowledge, attitudes and beliefs of research and evidence-based practice« Mednarodni
aplikativni
(raziskovalni)
Nosilka za Slovenijo, soizvajalka mednarodno izr. prof. dr. Brigita Skela Savič izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
doc. dr. Joca Zurc
 
»Building Social Capital by Improving Multicultural Competence in Higher Education and Labour Market«
(538946-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-EQR)
 Mednarodni
aplikativni
(raziskovalni)
Nosilka za Slovenijo, soizvajalka mednarodno izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
(FZAB)

dr. Saša Kadivec, viš. pred. (Klinika Golnik)
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
doc. dr. Simona Hvalič Touzery
doc. dr. Joca Zurc
dr. Saša Kadivec, viš. pred.
 
»ISTEW - Improvement Science Training for European Healthcare Workers«
(539194-LLP-1-2013-UK-ERASMUS-EQR)
Mednarodni
aplikativni
(raziskovalni)
 Nosilka za Slovenijo, soizvajalka mednarodno  izr. prof. dr. Brigita Skela Savič izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
doc. dr. Simona Hvalič Touzery
doc. dr. Joca Zurc
 
»The risk of academic failure among European nursing students: a retrospective study«
Pogodba št. 3330-13-500296; projekt št. OP RCV-VS-12-29. Evropski socialni sklad (85 % v 2012-2015), MIZŠ (15 % v 2012-2015). Trajanje financiranja projekta: 1. 11. 2012 do 15. 7. 2015. Trajanje raziskovalnega projekta 2012-2015.
Mednarodni
aplikativni
(raziskovalni)
 Nosilka za Slovenijo, soizvajalka mednarodno  izr. prof. dr. Brigita Skela Savič  izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
doc. dr. Joca Zurc
mag. Branko Bregar, viš. pred.
 
»Kontinuiran razvoj sistema kakovosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (FZJ) za doseganje mednarodne odličnosti visokošolskega izobraževanja na področju zdravstva«; Pogodba št. 3330-13-500296; projekt št. OP RCV-VS-12-29. Evropski socialni sklad (85 % v 2012-2015), MIZŠ (15 % v 2012-2015). Trajanje financiranja projekta: 1. 11. 2012 do 15. 7. 2015. Trajanje raziskovalnega projekta 2012-2015. Slovenski aplikativni Nosilka izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
dr. Simona Hvalič Touzery
(FZAB)
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
doc. dr. Simona Hvalič Touzery
doc. dr. Joca Zurc
 
6. šola za klinične mentorje: Sodobna zdravstvena nega ali znanja, ki jih potrebujejo klinični mentorji za profesionalni karierni razvoj: teoretični koncepti delovanja stroke, na dokazih podprto delovanje, kakovost in vodenje; Pogodba št. 3330-12-500033; projekt št. OP RCV_VS-12-64. Evropski socialni sklad (85 % v 2013), MIZKŠ (15 % v 2013). Trajanje financiranja projekta: 6. 9. 2012 do 5. 3. 2013. Trajanje raziskovalnega projekta 2012-2013. Slovenski aplikativni Nosilka izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
dr. Simona Hvalič Touzery
(FZAB)
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
dr. Simona Hvalič Touzery
 
5. šola za klinične mentorje: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja; Pogodba št. 3330-12-500032; projekt št. OP RCV_VS-12-63. Evropski socialni sklad (85 % v 2012), MIZKŠ (15 % v 2012). Trajanje financiranja projekta: 1. 5. 2012 do 5. 9. 2012. Trajanje raziskovalnega projekta 2012. Slovenski aplikativni  Nosilka  izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
dr. Simona Hvalič Touzery
(FZAB
 
 dr. Simona Hvalič Touzery
doc. dr. Joca Zurc
Sedina Kalender Smajlović
(FZAB)
 
 
Prevention of sexualized violence in Sports - Impulses for an open, secure and sound sporting environment in Europe. Lifelong Learning Programme, EAC-2011-0458. Trajanje projekta: 2012-2012. Mednarodni
aplikativni
(raziskovalni)
Nosilka za Slovenijo, soizvajalka mednarodno doc. dr. Joca Zurc (FZAB) doc. dr. Joca Zurc Raziskava je zaključena.
Becoming a nurse: A multi-method study on expenditures by families and students. Bilateralni raziskovalni projekt med FZJ in Univerzo Udine. Lastno financiranje in financiranje v okviru dobljenega projekta 5. šola za klinične mentorje: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov, Evropski socialni sklad (85 % v 2012), MIZKŠ (15 % v 2012). Trajanje financiranja projekta: 1. 5. 2012 do 5. 9. 2012. Trajanje raziskovalnega projekta 2011-2013.  Mednarodni
aplikativni
(raziskovalni)
 Nosilka za Slovenijo, soizvajalka mednarodno izr. prof. dr. Brigita Skela Savič (FZAB)

dr. Alvisa Palese (Universita degli studi di Udine)
 
Raziskovalci FZJ še niso imenovani

Drugi raziskovalci vključenih držav (Italija, Češka)
 
Raziskava je začetni fazi izvedbe
Leadership and its association with work performance and job satisfaction among nurses: a comparison between two european countries. Bilateralni raziskovalni projekt med FZJ in Trinity College Dublin. Lastno financiranje in financiranje v okviru dobljenega projekta 6. šola za klinične mentorje: Sodobna zdravstvena nega ali znanja, ki jih potrebujejo klinični mentorji za profesionalni karierni razvoj: teoretični koncepti delovanja stroke, na dokazih podprto delovanje, kakovost in vodenje, Evropski socialni sklad (85 % v 2012), MIZKŠ (15 % v 2012). Trajanje financiranja projekta: 6. 9. 2012 do 5. 3. 2013. Trajanje raziskovalnega projekta: 2011-2013.  Mednarodni
aplikativni
(raziskovalni)
 Nosilka za Slovenijo, soizvajalka mednarodno  izr. prof. dr. Brigita Skela Savič (FZAB)

dr. Elizabeth Curtis (Trinity College Dublin)
 
Katja Skinder Savić
Sedina Kalender Smajlović (FZAB)

Drugi raziskovalci vključene države (Irska)
 
Raziskava je v teku
Family Health Nursing in European Communities. Lifelong Learning Programme, 518233-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-ECDCE. Trajanje projekta: 2011-2013.  Mednarodni
temeljni
Nosilka za Slovenijo, soizvajalka mednarodno Karmen Romih
mag. Jožica Ramšak Pajk (FZAB)

dr. Paulin Banks (Univerza West of Scotland)
 dr. Simona Hvalič Touzery
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič (FZAB)
Marina Horvat (Zbornica Zveza)
Zdenka Tičar (MZ)

Drugi področni nosilci in izvajalci iz 10 tujih visokošolskih zavodov in raziskovalnih organizacij.
 Raziskava je zaključena. Objave 1.09
Napredna znanja za kakovostno delo s študenti zdravstvene nege – poklicna etika in kontinuiran profesionalni razvoj. Pogodba št. 3211-11-000263; projekt št. OP RCV_VS-11-14. Lastno financiranje in financiranje v okviru Evropski socialni sklad (85 % v 2011), MVZT (15 % v 2011). Trajanje financiranja projekta: 1. 6. 2011 do 5. 10. 2011. Trajanje projekta: 2011-2012.   Slovenski
aplikativni
Nosilka Karmen Romih
mag. Andreja Prebil (FZAB)
 
dr. Alice Kiger
Katja Skinder Savić
Sanela Pivač
Sedina Kalender Smajlović
 
Raziskovalno poročilo (2.12): v postopku vpisa v COBISS.SI, objave 1.08. 
E-podpora procesa zdravstvene oskrbe. ARRS, L7―3653. Trajanje projekta: 2010-2013. Slovenski
aplikativni
(razvojni)
Soizvajalka  Andrej Brodnik, UP, Inštitut Andrej Marušič izr. prof. dr. Brigita Skela Savič kot članica raziskovalne skupine projekta.

Drugi področni člani raziskovalne skupine izven FZJ po seznamu v Sicrisu.
Projekt je zaključen.
Alkohol in mladi - ozaveščanje mladih (dijakov) o tveganem pitju alkohola. Ministrstvo za zdravje, številka pogodbe pogodba št. C2711-11-708318. Trajanje projekta: 2011-2012. Slovenski
aplikativni
Nosilka doc. dr. Joca Zurc
Sanela Pivač (FZJ)
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
doc. doc. dr. Irena Grmek Košnik (FZAB)

Drugi izvajalci izven FZJ:
mag. Marjetka Hovnik Keršmanc
Katra Lesjak
Projekt je zaključen, objave 1.08
Izdelava strokovnih podlag za zbiranje in spremljanje izbranih kazalnikov učinkovitosti Državnega programa obvladovanja raka. ARRS, V3-1048- Trajanje projekta: 2010-2012. Slovenski
aplikativni
Soizvajalka izr. prof. dr. Maja Primic Žakelj, Onkološki inštitut Ljubljana doc. dr. Brigita Skela Savič kot članica raziskovalne skupine projekta
Marjana Bernot
(FZAB)

Drugi področni člani raziskovalne skupine izven FZJ po seznamu v Sicrisu.
Projekt je zaključen, objave 1.09.
Factors affecting the professional esteem of health care professionals working with older people. Bilateralni raziskovalni projekt med FZJ in University West of Scotland Lastno financiranje in financiranje v okviru Evropski socialni sklad (85 % v 2010), MVZT (15 % v 2010), projekt št. OP RCV_VS-10-09, Pogodba št. 3211-10-000062. Trajanje financiranja projekta: 1. 3. 2010 do 30. 9. 2010. Trajanje projekta: 2010-2011. Mednarodni
aplikativni
Nosilka za Slovenijo, soizvajalka mednarodno dr. Simona Hvalič Touzery
doc. dr. Brigita Skela Savič (FZAB)

dr. Angela Kydd (UWS)
doc. dr. Joca Zurc
(FZAB)

Drugi področni nosilci in izvajalci vključenih držav (Nemčija, USA, Švedska, Japonska).
Raziskovalno poročilo (2.12): [COBISS.SI-ID 65803777], 1.01, 1.06, 1.08.
Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike. ARRS, P3-0360, 2009-2017. Trajanje programa: 2010-2017. Slovenski
temeljni
Soizvajalka izr. prof. dr. Mitja Košnik, Bolnišnica GOlnik - KOPA izr. prof. dr. Brigita Skela Savič kot članica raziskovalne skupine projekta.

Drugi področni člani raziskovalne skupine izven FZAB po seznamu v Sicrisu.
Projekt je v teku
Usposabljanje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege za kakovostno delo s starostniki - priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika. Lastno financiranje in financiranje v okviru Evropskega socialnega sklada (85 % v 2010), MVZT (15 % v 2010). Pogodba št. 3211-10-000062; projekt št. OP RCV_VS-10-09. Trajanje financiranja projekta: 1. 3. 2010 do 30. 9. 2010. Trajanje raziskovalnega projekta: 2010-2012. Slovenski
aplikativni
Nosilka dr. Simona Hvalič Touzery (FZAB) doc. dr. Joca Zurc
mag. Radojka Kobentar
mag. Boris Miha Kaučič
(FZAB)

Drugi:
dr. Angela Kydd
dr. Danica Železnik
dr. Mirjana Ule
Andreja Peternelj
Raziskovalno poročilo (2.12): [COBISS.SI-ID 65803777], objave 1.02, 1.06, 1.08.
Opolnomočenje kliničnih mentorjev in študentov
zdravstvene nege z znanji in veščinami s področja
komunikacije za kakovostno delo v kliničnem okolju
– priložnost za izboljšanje kakovosti – Personal
excellence in health care.
Lastno financiranje in
financiranje v okviru Evropskega socialnega sklada (85 % v
2010), MIZKŠ (15 % v 2010). Pogodba št. 3211-10-
000061; projekt št. OP RCV_VS-10-08. Trajanje
financiranja projekta: 1. 3. 2010 do 30. 9. 2010. Trajanje projekta: 2010-2011.
Slovenski
aplikativni
Nosilka mag. Boris Miha Kaučič
(FZAB)
doc. dr. Brigita Skela Savič
dr. Simona Hvalič Touzery
mag. Boris Miha Kaučič

Drugi:
dr. Nina Hočevar
dr. Neja Zupan
dr. Daniel Charleton-Guitteaud
Atiya Chaudhry-Green
Manca Jesenko
Raziskovalno poročilo (2.12): [COBISS.SI-ID
65804545], 1.06,
monografija
Medgeneracijsko sodelovanje v promociji zdravja. Ministrstvo za zdravje, pogodba št. C2711-09Y000522. Čas trajanja: 2009-2010. Slovenski
aplikativni
Nosilka doc. dr. Joca Zurc
doc. dr. Brigita Skela Savič
(FZAB)
doc. dr. Brigita Skela Savič
doc. dr. Cirila Hlastan Ribič
Tanja Torkar
Mateja Bahun
Raziskovalno poročilo (2.12): [COBISS.SI-ID
66640897], objave 1.06,
1.08, v postopku objave 1.01
Usposabljanje mentorjev za klinično usposabljanje študentov programa 1. stopnje "Zdravstvena nega" : povezovanje teorije in prakse na področju raziskovanja. Projekt št. OP RCV_VS-09-20; pogodba št. 3211-09-000215. Trajanje projekta: 5. 6. 2009 do
30. 9. 2009. Trajanje raziskovalnega projekta: 2009-2011.
Slovenski
aplikativni
(raziskovalni)
Nosilka doc. dr. Brigita Skela Savič
(FZAB)
doc. dr. Joca Zurc
dr. Saša Kadivec
dr. Bojana Filej
mag. Jožica Ramšak Pajk
Boris Miha Kaučič
(FZAB)

Drugi:
dr. Alice Kiger
dr. Angela Kydd
dr. Alyson Kettles
dr. Barbara Koroušić Seljak
dr. Andrej Robida
Zdenka Kramar
Raziskovalno poročilo (2.12): [COBISS.SI-ID
63602945], 1.01, 1.06, 1.08.,
Monografija: 1.17
Development and Coordination of a Network of Nursing Educators and Regulators. EU-Project DG SANCO, SANCO/1/2009. Trajanje projekta: 2009-2013. Mednarodni
aplikativni
Izvajalka za Slovenijo European
Commission in
partnerji po
seznamu
doc. dr. Brigita Skela Savič
(FZAB)

Drugi:
18 držav članic EU, predstavniki zbornic, združenj in visokošolskih institucij
Projekt je v teku, informativne objave 1.09
Modeli učinkovitega managementa visokošolskih zavodov (MUMVis). ARRS, V5-0444. Trajanje projekta: 2008-2010. Slovenski
aplikativni
Soizvajalka izr. prof. Nada Trunk Širca doc. dr. Brigita Skela Savič kot članica raziskovalne skupine projekta
(FZAB)

Drugi področni člani raziskovalne skupine izven FZJ po seznamu v Sicrisu.
Raziskovalno poročilo (2.12): [COBISS.SI-ID 3534807] Monografija: 1.16
Opredelitev znanj in kompetenc za srednjo upravljavsko raven v bolnišnici : zaključno poročilo raziskovalne skupine. Ministrstvo za zdravje. Trajanje projekta: 2007-2008. Slovenski
aplikativni
Soizvajalka izr. prof. dr. Andrej Robida (Prosunt d.o.o.)
doc. dr. Brigita Skela Savič (FZJ)
Aleš Trunk (IHDM)
doc. dr. Brigita Skela Savič (FZAB)

izr. prof. dr. Andrej Robida (Prosunt d.o.o.)
Aleš Trunk (IHDM)
Raziskovalno poročilo (2.12): [COBISS.SI-ID 61380609], 1.01, 1.06, 1.09.