Izkoristite predvpis in se izognite gneči

Na nekaterih točkah SŠP bo od septembra dalje že možen predvpis v sistem za koriščenje subvencionirane študentske prehrane (SŠP) za študijsko leto 2015/2016. Če že imate urejen vpis na izobraževalni ustanovi, je priporočljivo, da to izkoristite in se v sistem vpišete čim prej, še preden nastane gneča na vpisnih mestih. Poleg tega bodo v času predvpisa točke SŠP tudi na nekaterih študentskih klubih po vsej Sloveniji in ne le v univerzitetnih mestih. Podatke o odpiralnem času točk SŠP najdete na spletni strani www.studentska-prehrana.si pod zavihkom točke SŠP.

S 1. 10. 2015 bo vsem študentom, ki ne bodo izkazovali upravičenosti do subvencij za naslednje obdobje, onemogočeno koriščenje subvencije, dokler ne bodo ponovno potrdili statusa študenta. Ker sistem deluje avtomasko, ne bo možno koriščenje subvencij, tudi tistih, ki vam bi morebiti še ostale neizkoriščene iz preteklih mesecev. Te boste lahko koristili šele, ko boste uredili ponovno aktivacijo statusa z ustreznimi dokumenti.

Postopek prijave najdete na spletni strani www.studentska-prehrana.si v elektronski brošuri najpogostejša vprašanja študentov.

Slovenska različica: http://www.studentska-prehrana.si/Images/Brosura_SLO.pdf
Angleška različica: http://www.studentska-prehrana.si/Images/Brochure_ENG.pdf

Da bi se izognili gneči in nepotrebnemu čakanju, vam še enkrat priporočamo, da se v sistem za novo študijsko leto vpišete čim prej.

Študentska organizacija Slovenije

Datum objave: 28. 7. 2015
 


Točke ŠOU v Sloveniji

Točka ŠOU v Ljubljani Jesenice
Cesta maršala Tita 5
4270 Jesenice

e-pošta: jesenice@studentski-servis.com
telefon: +386 4 580 99 99
faks: +386 4 580 99 90
GSM: +386 40 121 211


Imenik lokalov