1. ŠTUDENTSKA KONFERENCA S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE - PARTNERSTVO, ZNANJE IN RAZVOJ V ŠTUDIJU ZDRAVSTVENE NEGE


Fakulteta za zdravstvo Jesenice organizira v drugi polovici meseca junija 2009 prvo študentsko konferenco z naslovom Partnerstvo, znanje in razvoj v študiju zdravstvene nege. K povabilu vabimo visoke strokovne šole in fakultete, ki izobražujejo študente s področja zdravstvene nege v slovenskem prostoru. Prizadevamo si za razvijanje medpoklicnega sodelovanja že v času študija med različnimi panogami v zdravstvu in zdravstveni negi.

Na konferenci bodo študenti predstavili kakovostne seminarske oziroma projektne naloge, saj želimo, da študenti skupaj z mentorji pokažejo svoje kakovostne izdelke širši strokovni javnosti. Najboljša dela bodo na študentski konferenci nagrajena, prispevki bodo objavljeni v zborniku predavanj in vnešeni v bazo COBISS.


Dokumenti:
Študentska konferenca 2009