Študente aktivno spodbujamo, da bi dosegli  zastavljene študijske in poklicne cilje, zato jim s pomočjo tutorskega sistema pomagamo pri vključevanju v študij, reševanju študijskih težav ter drugih življenjskih izzivov. Visokošolski učitelji in visokošolski strokovni sodelavci izvajajo uvajalno, predmetno in individualno tutorstvo, študentom na začetku študijske poti pa so v dragoceno pomoč tudi študentski tutorji, naši redni in izredni študenti višjih letnikov. Področje tutorstva na fakulteti ureja Pravilnik o tutorskem sistemu na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.
 

  •  učiteljsko uvajalno tutorstvo,
  •  študentsko tutorstvo,
  •  individualno tutorstvo,
  •  predmetno tutorstvo,
  •  tutorstvo za tuje študente.


Več o tutorstvu in delu Komisije za tutorstvo FZAB si lahko preberete tukaj.

PLAKAT - študenti tutorji 

Učitelji tutorji v študijskem letu 2023/2024