Doktorski študij Zdravstvene vede: zimski semester
Smeri študija: Zdravstvena nega, Zdravstveni management, Promocija zdravja

PREDMET P S DOŠ IDŠ ECTS
Raziskovalno delo in raziskovalna metodologija - kvantitativne, kvalitativne in mešane metode 30 40 55 125 10
Metode zbiranja in obdelave podatkov raziskav   30 40 55 125 10
Na dokazih podprta praksa in med poklicno sodelovanje v zdravstvu 30 40 55 125 10
SKUPAJ 90 120 165 375 30
Legenda: P – predavanja, S – Seminarji, DOŠ – druge oblike dela, IDŠ – individualno delo študenta

 

Zdravstvene vede: letni semester

PREDMET P S DOŠ IDŠ ECTS
Sodobni pristopi v zdravstveni obravnavi in politiki kot odziv na prihajajoče epidemiološke trende 20 30   75 5
Doktorski seminar I         500 20
Predmet smeri študija 20 30   75 5
SKUPAJ 40 60   650 60
SKUPAJ 1. LETNIK 130 180 165 1025 60
Legenda: P – predavanja, S – Seminarji, DOŠ – druge oblike dela, IDŠ – individualno delo študenta

 

Izbirni predmeti smeri

PREDMET P S DOŠ IDŠ ECTS
Znanstveni pogled na sodobne teoretične, etične in sociološke koncepte v zdravstveni negi in drugih zdravstvenih poklicev 20 30   75 5
Znanstveni in strateški vidiki managementa v zdravstvu   20 30   75 5
Znanstveni vidik javnega zdravja in promocije zdravja   20 30   75 5
Legenda: P – predavanja, S – Seminarji, DOŠ – druge oblike dela, IDŠ – individualno delo študenta