Naslov predmeta:

Sodobni pristopi v zdravstveni obravnavi in politiki kot odziv na prihajajoče epidemiološke trende

Nosilec predmeta:

doc.dr. Tit Albreht

Izvajalec predmeta:

 • doc.dr. Tit Albreht
 • doc. dr. Maja Sočan
 • doc. dr. Helena Jeriček Klanšček

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 /

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

slovenski, angleški
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

 • Pridobiti znanja in veščine s področja analitike zdravstvenih sistemov
 • Metode vrednotenja velikih zdravstvenih problemov v kontekstu epidemiološke tranzicije
 • Kritično razmišljanje in ovrednotenje ključnih izzivov na področju duševnega zdravja
 • Razumevanje pomena organizacijskih sprememb zdravstva za doseganje celostne obravnave
 • Porajajoče se nove nalezljive bolezni kot izziv sodobnim družbam – primer covida-19.

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Detels, R., et al., eds., 2021. Oxford Textbook of Global Public Health, 7th ed. Oxford Textbooks in Public Health. Online ed., Oxford: Oxford Academic. https://doi.org/10.1093/med/9780198816805.001.0001.
 • Albreht, T., Polin, K., Pribaković Brinovec, R., Kuhar, M., Poldrugovac, M., Ogrin Rehberger, P., Prevolnik Rupel, V. & Vracko, P., 2021. Slovenia: Health System Review. Health Syst Transit, 23(1), pp. 1-183.
 • Yeager, K., Cutler, D., Svendsen, D. & Sills, G.M., 2013. Modern Community Mental Health: An Interdisciplinary Approach. Oxford: Oxford University Press.
 • World Health Organization, 2014. Mental Health Action Plan 2013 - 2020. World Health Organization. Available at: http://www.who.int/mental_health/publications/action_plan/en/.

Priporočljiva literatura:

/

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

 

Metode ocenjevanja:

 • Pisni izpit - 40%
 • Seminarska naloga - 60%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, skupinska razprava, igranje vlog, seminarji. Vaje v paru, v skupini, individualno.