Naslov predmeta:

Znanstveni pogled na sodobne teoretične, etične in sociološke koncepte v zdravstveni negi in drugih zdravstvenih poklicev

Nosilec predmeta:
 • izr. prof. dr. Alvisa Palese
 • red. prof. dr. Fiona Murphy

Izvajalec predmeta:

 • izr. prof. dr. Alvisa Palese
 • red. prof. dr. Fiona Murphy
 • red. prof. dr. Walter Sermeus
 • red. prof. dr. Danica Železnik

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 /

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

slovenski, angleški
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent:

 • preučuje uveljavljene modele obravnave na konkretnem področju;
 • spoznava in primerja vpliv modelov obravnave na funkcioniranje posameznika v socialnem okolju, kakovost življenja in zdravja;
 • razmišlja o implementaciji učinkovitejših modelov;
 • pridobi sposobnosti in veščine za izrabo resursov v procesu obravnave;
 • kritično spremlja znane dejavnike ter zna transformirati nove znanje v prakso;
 • samostojno razvija nova spoznanja in razširja znanstveno polje delovanja.
  Študenti bodo sposobni:
 • Izraziti in pojasniti tradicionalna etična načela in teorije;
 • Razpravljati o zgodovinski in filozofski utemeljenosti etičnega mišljenja;
 • Kritično analizirati ključne koncepte vključene v etiko zdravstvene nege in zdravstva;
 • Prepoznavanje primerov, kjer so ključni etični koncepti pomembni za zdravstvo in zdravstveno nego, managementa, administracije in raziskovanja na ravneh posameznega zdravnika, lokalne institucije, regionalnih/nacionalnih teles in globalnih agencij;
 • Prenesti razumevanje zgoraj naštetega v kritiko sodobnih tematik v zdravstvu in zdravstveni negi.

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Glanz, K., Rimer, B.K. & Viswanath, K., eds., 2008. Health behavior and health education: theory, research, and practice. 4th ed. San Francisco: Jossey Bass.
 • Chinn, P.L. & Kramer, M.K., 2012. Integrated Theory & Knowledge Development in Nursing. St. Louis: Elsevier.
 • Fawcett, J. & DeSanto-Madeya, S., 2013. Contemporary Nursing Knowledge: Analysis and Evaluation of Nursing Models.
 • Allan, H., Traynor, M., Kelly, D. & Smith, P., Understanding Sociology in Nursing. SAGE.
 • Harrington Meyer, M., Daniele, A.E., Gerontology: Changes, Challenges, and Solutions. 
 • Rowe Kaakinen, J., Padgett Coehlo, D., Steele, R., Tabacco, A., May, S. & Hanson, H., Family Health Care Nursing: Theory, Practice, and Research. Philadelphia: Davis Company.
 • Graham, D., Rowles, P.B. Teaster. Long-Term Care in an Aging Society: Theory and Practice. New York: Springer.
 • Browne, A., 1993. A conceptual clarification of respect.  Journal of Advanced Nursing, 18(2), pp. 211-217.  DOI: 10.1046/j.1365-2648.1993.18020211.x 
 • Farah, M.J. & Heberlein, A.S., 2007. Personhood and neuroscience: Naturalizing or nihilating?  American Journal of Bioethics – Neuroscience,  7(1), pp. 37-48. http://repository.upenn.edu/neuroethics_pubs/19 
 • Kiger, A., 2015. ‘Mercy killing’:  when is it justified, and what is the nurse’s ethical responsibility?  Obzornik zdravstvene nege,  49(1), pp. 4-8.  http://dx.doi.org/10.14528/snr.2015.49.1.58 
 • Schroeder, D., 2008. Dignity:  Two Riddles and Four Concepts.  Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics,  17(1), pp. 230-238.  http://hdl.handle.net/11343/28265 
 • Skela-Savič, B. & Kiger, A., 2015. Self-assessment of clinical nurse mentors as dimensions of professional development and the capability of developing ethical values at nursing students: A correlational research study.  Nurse Education Today,  35(10), pp. 1044-1051.  doi:10.1016/j.nedt.2015.04.003  
 • Test, new issue due for publication April 2016:
 • Devettere, R.J. Practical Decision Making in Health Care Ethics: Cases, Concepts, and the Virtue of Prudence , 4th ed.  Washington D.C.: Georgetown University Press.

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev.
 

Metode ocenjevanja:

 • Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):
 • Aktivno sodelovanje na predavanjih in seminarjih
 • Predstavitev seminarske naloge iz področja
 • Aplikativni projekt iz področja dela
 • Publiciranje izvirnega znanstvenega prispevka s področja pred oddajo dispozicije 
 • Pisni izdelek za področje etike:
  1) Kritični pregled izbranega članka, približno 1000 besed (20% etike)
  2) Esej (2500 besed, 60% etike)
 • Sodelovanje pri seminarju (20% etike)

Metode poučevanja in učenja:

 • Uvodna predstavitvena predavanja
 • Pregled literature
 • Diskusija (problemsko učenje)
 • Izkustveno delo (predstavitev primera iz prakse)
 • Terenske vaje (raziskovanje s področja, načrt);
 • Delo v skupini (kolaborativno učenje)
 • Predavanje
 • Seminar s skupinskim delom in študentskimi prezentacijami
 • Individualni študij – branje, kritična analiza besedil