Naslov predmeta:

Znanstveni vidik javnega zdravja in promocije zdravja

Nosilec predmeta:

doc. dr. Helena Jeriček Klanšček

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Helena Jeriček Klanšček

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 /

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

slovenski, angleški
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

 • Kritično branje sodobne literature s področja javnega zdravja in promocije zdravja
 • Kritično razmišljanje in ovrednotenje ključnih izzivov na področju javnega zdravja in promocije zdravja
 • Kritično presoja znanstvene vidike javnega zdravja in promocije zdravja

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Lucero-Prisno, D.E., Kouwenhoven, M.B.N., Adebisi, Y.A., et al., 2022. Top ten public health challenges to track in 2022. Public Health Chall,  1, p. e21. https://doi.org/10.1002/puh2.21.
 • Barrett, D.H., Ortmann, L.W. & Larson, S.A., 2022. Narrative Ethics in Public Health: The Value of Stories. Public Health Ethics Analysis, 7(Band 7). Berlin: Springer.
 • Wills, J., 2023. Foundations for Health Promotion (Public Health and Health Promotion). 5th ed. Amsterdam: Elsevier. 
 • Bhugra, D., Bhui, K. Yeung, S. & Wong, S., 2018. Oxford Textbook of Public Mental Health. Oxford:  Oxford University Press.
 • Kawachi, I., Lang, I. & Ricciardi, W., 2020. Oxford Handbook of Public Health Practice (Oxford Medical Handbooks). Oxford:  Oxford University Press.
 • Theodore, H. & Tulchinsky, E.A., 2014. The New Public Health. Cambridge: Academic Press.

Priporočljiva literatura:

/

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

/

 

Metode ocenjevanja:

 • Pisna seminarska naloga z ustno predstavitvijo.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja: uporaba avdiovizualne opreme, spletna učilnica.
 • Ciljno branje in delo doma.
 • Skupinsko delo v obliki delavnic.
 • Vaje v paru, v skupini, individualno.
 • Aktivne oblike dela.