Doktorski študij Zdravstvene vede: zimski semester
Smeri študija: Zdravstvena nega, Zdravstveni management, Promocija zdravja

PREDMET P S DOŠ IDŠ ECTS
Doktorski seminar II       750 30
SKUPAJ       750 30
Legenda: P – predavanja, S – Seminarji, DOŠ – druge oblike dela, IDŠ – individualno delo študenta

 

Doktorski študij Zdravstvene vede: letni semester

PREDMET P S DOŠ IDŠ ECTS
Doktorski seminar III       375 15
Izbirni predmet 1  20 30   75 5
Izbirni predmet 2  20 30   75 5
Izbirni predmet 3  20 30   75 5
SKUPAJ 60 90   600 30
SKUPAJ 2. LETNIK 60 90   1350 60
Legenda: P – predavanja, S – Seminarji, DOŠ – druge oblike dela, IDŠ – individualno delo študenta

 

Izbirni predmeti 2. letnika

PREDMET P S DOŠ IDŠ ECTS
Znanstveno pisanje in objavljanje člankov 20 30   75 5
Raziskovanje v zdravstveni negi in zdravstvu – izbrane teme  20 30   75 5
Strategije, perspektive in pristopi krepitve zdravja v družbi   20 30   75 5
Družba in duševno zdravje   20 30   75 5
Kronične bolezni in bolezni ranljivih skupin   20 30   75 5
Staranje prebivalstva – izzivi in potrebe   20 30   75 5
Nove vloge zdravstvenih delavcev v sistemu zdravstvenega varstva in med poklicno sodelovanje   20 30   75 5
Ekonomski in poslovni vidiki zdravstva   20 30   75 5
Management in vodenje izobraževalnih organizacij   20 30   75 5
Izbrane teme kakovosti in varnosti v zdravstvu   20 30   75 5
Nalezljive bolezni v spreminjajoči se družbi   20 30   75 5
Demenca kot znanstveni in zdravstveni izziv sodobne družbe   20 30   75 5
Legenda: P – predavanja, S – Seminarji, DOŠ – druge oblike dela, IDŠ – individualno delo študenta