Naslov predmeta:

Demenca kot znanstveni in zdravstveni izziv sodobne družbe

Nosilec predmeta:

 • doc. dr. Mercedes Lovrečič
 • doc. dr. Barbara Lovrečič

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Mercedes Lovrečič
 • doc. dr. Barbara Lovrečič

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

/

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

slovenski, angleški
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

 • Kritično razmišljanje in ovrednotenje ključnih izzivov na področju demence
 • Sposobnost razumevanja in ovrednotenja raziskav s področja demence
 • Sposobnost načrtovati manjše samostojne raziskave in sodelovati v večjih raziskavah

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Elahi, F.M. & Miller, B.L., 2017. A clinicopathological approach to the diagnosis of dementia. Nat Rev Neurol, 13(8), pp. 457-476. 10.1038/nrneurol.2017.96. 
 • Ball, H.A., et al., 2020. Functional cognitive disorder: dementia's blind spot. Brain. 143(10), pp. 2895-2903. 10.1093/brain/awaa224.
 • Allen, W., 2020. Medical Ethics Issues in Dementia and End of Life. Curr Psychiatry Rep. 22(6), p. 31. 10.1007/s11920-020-01150-7. 
 • Wendrich-van Dael, A., Bunn, F., Lynch , J., Pivodic, L., Van den Block, L. & Goodman, C., 2020. Advance care planning for people living with dementia: An umbrella review of effectiveness and experiences. Int J Nurs Stud. 07, p. 103576. 10.1016/j.ijnurstu.2020.103576. 
 • Wang, H., Li, T., Barbarino, P., Gauthier, S., Brodaty, H., Molinuevo, J.L., Xie, H., Sun, Y., Yu, E., Tang, Y., Weidner, W. & Yu, X., 2020. Dementia care during COVID-19. Lancet, 395(10231), pp. 1190-1191. 10.1016/S0140-6736(20)30755-8. 
 • Roy, D., Ghosh, R., Dubey, S., Dubey, M.J., Benito-León, J. & Kanti Ray, B., 2021. Neurological and Neuropsychiatric Impacts of COVID-19 Pandemic. Can J Neurol Sci, 48(1), pp. 9-24. 10.1017/cjn.2020.173.
 • Sun, F., Opur, F.A., Kim, H.N., Prieto, L.R., Conyers, C., 2022. Dementia-friendly initiatives within the context of COVID-19 pandemic: Challenges and strategies perceived by service professional stakeholders from the USA and China. Dementia (London), 21(5), pp. 1714-1733. 10.1177/14713012221089416. 
 • WHO, 2017. Global action plan on the public health response to dementia 2017–2025. Geneva, Switzerland: WHO.
 • WHO, 2017. A blueprint for dementia research. Geneva, Switzerland: WHO.
 • WHO, 2021. Global status report on the public health response to dementia. Geneva, Switzerland: WHO.
 • WHO, 2018. The Global Dementia Observatory Reference Guide. Geneva, Switzerland,: WHO.
 • Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2022. Strategija obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev za vključitev, izpolnjeni so pogoji za vpis v doktorski študij. 

 

Metode ocenjevanja:

 • Pisna priprava seminarske naloge z ustnim zagovorom - 100%

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja: uporaba avdiovizualne opreme, spletna učilnica.
 • Ciljno branje in delo doma.
 • Skupinsko delo v obliki delavnic.