Naslov predmeta:

Doktorski seminar II

Nosilec predmeta:

Izbrani mentor

Izvajalec predmeta:

/

Kontaktne ure predavanj:

/

Kontaktne ure seminar:

/

Kontaktne ure vaj:

/

Individualno delo študenta:

750

ECTS:

30

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

slovenski, angleški
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Razviti samostojnost pri pripravi pregleda dokazov in postavitvi raziskovalnega načrta in upoštevanju navodil za strukturo doktorske teme. 

Obvezna literatura:

 

Uporablja se literatura metodoloških predmetov prvega letnika, dodatna metodološka literatura glede na izbrani raziskovalni načrt, literatura po priporočilu mentorja in aktualni znanstveni dokazi na področju raziskovalnega problema. 

Priporočljiva literatura:

/

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Vpis v 2. letnik študija in opravljen Doktorski seminar I. 
 

Metode ocenjevanja:

Opisna ocena.

Metode poučevanja in učenja:

Individualno delo študenta.