Naslov predmeta:

Doktorski seminar III

Nosilec predmeta:

Izbrani mentor

Izvajalec predmeta:

/

Kontaktne ure predavanj:

/

Kontaktne ure seminar:

/

Kontaktne ure vaj:

/

Individualno delo študenta:

375

ECTS:

15

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

slovenski, angleški
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Razviti samostojnost pri predstavitvi znanstvenega predloga raziskovanja pred komisijo in dopolnjevanje znanstvenega predloga glede na predloge komisije za oceno. 

Obvezna literatura:

/

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Oddan predlog doktorske teme v skladu z navodili – Doktorski seminar II.  

 

Metode ocenjevanja:

Opisna ocena.

Metode poučevanja in učenja:

Individualno delo študenta.