Naslov predmeta:

Družba in duševno zdravje

Nosilec predmeta:

doc. dr. Mercedes Lovrečič

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Mercedes Lovrečič

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

/

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

slovenski, angleški
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

 • Sposobnost razumevanja in ovrednotenja raziskav s področja družbenih vidikov duševnega zdravja
 • Sposobnost načrtovati manjše samostojne raziskave oziroma sodelovati v večjih raziskavah

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Osborn, T.L., Wasanga, C.M. & Ndetei, D.M., 2022. Transforming mental health for all BMJ  377, p. o1593. 10.1136/bmj.o1593.
 • Stuart, H., 2006. Media Portrayal of Mental Illness and its Treatments. CNS Drugs,  20, pp.  99-106. doi.org/10.2165/00023210-200620020-00002.
 • WHO, 2019. The WHO special initiative for mental health (‎2019-2023)‎: universal health coverage for mental health. Geneva, Switzerland: WHO. Available at: https://apps.who.int/iris/handle/10665/310981.
 • WHO, 2022. World mental health report: transforming mental health for all. Geneva, Switzerland: WHO. Available at: https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338
 • WHO, 2021. Comprehensive Mental Health Action Plan 2013–2030. Geneva, Switzerland: WHO. Available at: https://www.who.int/publications/i/item/9789240031029.
 • WHO, 2022. WHO guidelines on mental health at work. Geneva, Switzerland: WHO. Available at: https://www.who.int/publications/i/item/9789240053052.
 • World Health Organization and International Labour Organization, 2022. Mental health at work: Policy brief. Geneva, Switzerland: WHO. Available at: https://www.who.int/publications/i/item/9789240057944.
 • WHO, 2021. Mental Health Atlas 2020. Geneva, Switzerland: WHO. Available at: https://www.who.int/publications/i/item/9789240036703.
 • Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018−2028., 2018. Resolution on the National Mental Health Programme 2018−2028 (Uradni list RS, št. 24/18). Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO120.
 • AKCIJSKI NAČRT 2022–2023 za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028. Uradni list RS, št. 24/18. Available at: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/staro/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Varovanje-in-krepitev-zdravja/dusevno-zdravje/dusevno-zdravje/Akcijski-nacrt-za-dusevno-zdravje-2022-2023-310322.pdf.
 • Nesi, J., 2020. The Impact of Social Media on Youth Mental Health: Challenges and Opportunities. N C Med , 81(2), pp. 116-121. 10.18043/ncm.81.2.116.
 • O'Reilly, M., Dogra,  N., Whiteman, N., Hughes, J., Eruyar, S. & Reilly, P., 2018. Is social media bad for mental health and wellbeing? Exploring the perspectives of adolescents. Clin Child Psychol Psychiatry, 23(4), pp. 601-613. 10.1177/1359104518775154.

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

/

 

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit - 80%
 • seminar - 10%
 • zaključena projektna naloga - 10% 

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja: uporaba avdiovizualne opreme, spletna učilnica.
 • Ciljno branje in delo doma.
 • Seminar.
 • Skupinsko delo v obliki delavnic.
 • Predstavitev predloga raziskave.