Naslov predmeta:

Ekonomski in poslovni vidiki zdravstva

Nosilec predmeta:

 • izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča
 • red. prof. dr. Maks Tajnikar

Izvajalec predmeta:

 • izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča
 • red. prof. dr. Maks Tajnikar

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 /

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent naj bi spoznal:

 • celoten nabor ekonomskih vprašanj, ki se pojavljajo v sistemu zdravstvenega varstva, 
 • razloge za vključevanje zdravstvenega varstva v javni sektor,
 • logiko delovanja zdravstvenih sistemov,
 • managerska orodja, potrebna za spremljanja poslovanja izvajalcev in ocenjevanje investicij – tudi z vidika družbe – ter 
 • način strateškega načrtovanja v javnem zdravstvenem sistemu. 

 

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Tajnikar, M. & Došenovič Bonča, P., 2023. Ekonomika zdravstva, učbenik. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.
 • TAJNIKAR, Maks. Ekonomika zdravstva. Ljubljana: [samozal.] M. Tajnikar, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (1 ura, 42 min, 39 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=haYu6fOUCz0. 
  Dodatno gradivo, posodobljeno vsako leto/Additional reading to be updated every year:
 • OECD Fiscal Sustainability of Health Systems
 • Health at a glance OECD in Europe
 • Evropska komisija: The Ageing Report
 • WHO: Guide to Identifying the Economic Consequences of Disease and Injury 

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev za vključitev, izpolnjeni so pogoji za vpis v doktorski študij. 
 

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit – 40% 
 • seminarji – 60% 

Metode poučevanja in učenja:

Predmet se izvaja v obliki predavanj in seminarskega dela.