Naslov predmeta:

Kronične bolezni in bolezni ranljivih skupin

Nosilec predmeta:

doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 /

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

slovenski, angleški
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

 • Študenti poznajo opredelitev in osnovne značilnosti kroničnih bolezni.
 • Študenti poznajo velike javnozdravstvene probleme v svetu in Sloveniji.
 • Študenti razumejo vlogo determinant zdravja/dejavnikov tveganja pri nastanku in razvoju kroničnih bolezni (in so seznanjeni z njihovo razširjenostjo med odraslimi prebivalci Slovenije).
 • Študenti razumejo celostno breme kroničnih bolezni za sistem zdravstvenega varstva in za družbo.
 • Študenti poznajo ključne pristope v preprečevanju in obvladovanju kroničnih bolezni ter pomen posameznih deležnikov pri tem.
 • Študenti poznajo strategije na področju obvladovanja kroničnih bolezni (globalne, nacionalne, regionalne).
 • Študenti poznajo ranljive skupine in njihove ovire pri skrbi za lastno zdravje ter obvladovanju kroničnih bolezni.

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Detels, R., Karim, Q.A., Baum, F., Li, L., Leyland, A.H., eds., 2022. Oxford Textbook of Global Public Health. Seventh Edition. Oxford: Oxford University Press.
 • Merson, M.H., Black, R.E. & Mills, A.J., eds., 2020. Global Health: Diseases, Programs, Systems and Policies. 4th Edition. Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2020.
 • Boulton, M.L. & Wallace, R.B., 2021. Maxcy-Rosenau-Last Public Health and Preventive Medicine. 6th Edition. Washington: The McGraw-Hill Companies.
 • Friis, R.H. & Sellers, T.A., 2021. Epidemiology for Public Health Practice. 6th Edition. Burlington: Jones & Bartlett Learning.
 • Kawachi, I., Lang, I. & Ricciardi, W., eds., 2020. Oxford Handbook of Public Health Practice. Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press.
 • Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 2021. Health at a Glance 2021: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing. Available at:  https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en.
 • Wang, F. & Wang, J.D., 2021. Investing preventive care and economic development in ageing societies: empirical evidences from OECD countries. Health Econ Rev, 11, p. 8. https://doi.org/10.1186/s13561-021-00321-3.
 • Prince, M.J., Wu, F., Guo, Y., Gutierrez Robledo, L.M., O'Donnell, M., Sullivan, R. & Yusuf, S., 2015. The burden of disease in older people and implications for health policy and practice. Lancet, 385, pp. 549-562. 10.1016/S0140-6736(14)61347-7. 
 • Nugent, R., 2019. Preveting and managing chronic diseases. BMJ, 364, p. l459. https://doi.org/10.1136/bmj.l459.
 • World Health Organization, 2023. Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2022. Copenhagen: World Health Organization.

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev za vključitev, izpolnjeni so pogoji za vpis v doktorski študij. 

 

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit - 100%

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja 
 • Seminarji