Naslov predmeta:

Nalezljive bolezni v spreminjajoči se družbi

Nosilec predmeta:
 • doc. dr. Maja Sočan
 • doc. dr. Irena Grmek Košnik

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Maja Sočan
 • doc. dr. Irena Grmek Košnik

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 /

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

slovenski, angleški
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Cilj izbirnega predmeta je pregledno predstaviti izzive nalezljivih bolezni v sodobnem času in inovativne pristope k zmanjševanju bremena ter seznaniti z raziskovalnimi izzivi na področju nalezljivih bolezni.

Predvidene kompetence, ki jih bo razvil študent doktorskega študija: 

 • poznavanje sodobnih načinov epidemiološkega spremljanja nalezljivih bolezni z uporabo analitičnih orodij;
 • integracija, analiza in interpretacija podatkov za  oblikovanje informacije za javnosti (splošne in strokovne);
 • razvoj kritične presoje v odnosu do cepljenja in zagovorništvo cepljenja kot učinkovitega javno-zdravstvenega ukrepa;
 • usposobljenost za podporo  racionalni rabi antibiotikov;
 • odzivanje na potrebe ranljivih skupin in starejših.  

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • World Health Organization, 2019. A timeline of WHO's COVID-19 Response in the WHO European Region: a living document (version 3.0, from 31 December 2019 to 31 December 2021). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
 • European Center for Disease Control and Prevntion, 2022. ECDC expert consultation on the implementation and evaluation of non-pharmaceutical interventions. Stockholm: ECDC.
 • Karafillakis, E., Van Damme, P., Hendrickx, G. & Larson, H.J., 2022. COVID-19 in Europe: new challenges for addressing vaccine hesitancy. Lancet,  399(10326), pp. 699-701. 10.1016/S0140-6736(22)00150-7.
 • CDC, 2001. Updated Guidelines for Evaluating Public Health Surveillance Systems Recommendations from the Guidelines Working Group. MMWR Recommendations and Reports, 50(RR-13), pp. 1–35.
 • Prescott S, Schminkey D, Abukhalaf D, DeGuzman P, Dreisbach C. A framework to guide research and practice response to emerging infectious diseases: Genomic-to-global considerations. Public Health Nurs. 2023 ;40(1):144-152. doi: 10.1111/phn.13133.
 • Chen KT. Emerging Infectious Diseases and One Health: Implication for Public Health.
 • Int J Environ Res Public Health. 2022 Jul 26;19(15):9081. doi: 10.3390/ijerph19159081.
 • Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. The Lancet 2022; published online Jan 20. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0
 • Jarrett, C., et al., 2015. The SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy Strategies for addressing vaccine hesitancy – a systematic review. Vaccine, 33, pp. 4180-90.
 • Tuckerman J, Kaufman J, Danchin M. Effective Approaches to Combat Vaccine Hesitancy Pediatr Infect Dis J. 2022 May; 41(5): e243–e245.
 • European Centre for Disease Prevention and Control, 2014. Assessing the burden of key infectious diseases affecting migrant populations in the EU/EEA. Stockholm: ECDC.

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev za vključitev, izpolnjeni so pogoji za vpis v doktorski študij. 

 

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit - 50%
 • seminar - 30%
 • zaključena problemska naloga - 20%

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja (25 %);
 • seminarji (50 %);
 • kratke problemske naloge s predlogom rešitev (25 %).