Naslov predmeta:

Nove vloge zdravstvenih delavcev v sistemu zdravstvenega varstva in med poklicno sodelovanje 

Nosilec predmeta:

 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.  
 • doc. dr. Tit Albreht
 • prof. dr. Walter Sermeus

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.  
 • doc. dr. Tit Albreht
 • prof. dr. Walter Sermeus

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 /

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

slovenski, angleški
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

 • Predstaviti pomen medpoklicnega sodelovanja za zdravstveni sistem in javno zdravje,
 • predstaviti ključne elemente za udejanjanje medpoklicnega sodelovanja,
 • refleksija na obstoječo prakso in načrtovanje potrebnih sprememb. 

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Susan E. Skochelak, Maya M. Hammoud, Kimberly D. Lomis. 2021. Health systems science. AMA Education Consortium, second edition, pp. 315. 
 • Walshe, K. & Smith, J., 2016. Healthcare Management. 3th edition. Open University Press.
 • Borkowski, Nancy, 2021. Organizational behavior in health care / Nancy Borkowski, Katherine A. Meese. Burlington, MA : Jones & Bartlett Learning, 
 • World Health Organization, 2013. Interprofessional collaborative practice in primary health care: nursing and midwifery perspectives: six case studies. Human Resources for Health Observer, 13. © World Health Organization.  
 • Williams, P. & Sullivan, H., 2007. Working In Collaboration: Learning from Theory and Practice. Literature Review for the National Leadership and Innovation Agency for Healthcare. The National Leadership and Innovation Agency for Health Care in Wales.  
 • Culture change in the NHS, 2015. Applying the lessons of the Francis Inquiries. Availble at: www.gov.uk/government/publications
   
 • Internetni viri 
 • The National Institute for Health and Care Excellence (NICE), Različna gradiva na spletni strani https://www.nice.org.uk/ 
 • The Creating an Interprofessional Workforce (CIPW) Framework,  http://caipe.org.uk/silo/files/cipw-fw-doc.pdf 
 • http://www.netscc.ac.uk/hsdr/files/project/SDO_FR_08-1819-216_V01.pdf 
 • aktualni članki in gradiva po navodilih VSU 

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Izpolnjeni so pogoji za vpis v drugi letnik študija.

 

Metode ocenjevanja:

 • Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt: 50% in 50%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, delo s teksti, delo v skupinah, predstavitve pred skupino.