Naslov predmeta:

Strategije, perspektive in pristopi krepitve zdravja v družbi

Nosilec predmeta:

doc. dr. Helena Jeriček Klanšček

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Helena Jeriček Klanšček

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 /

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

slovenski, angleški
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

 • Kritično branje in razumevanje različnih strategij in pristopov v promociji zdravja 
 • Kritično razmišljanje in ovrednotenje ključnih izzivov promocije zdravja v sodobni družbi

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Fleming, M.-L. & Baldwin, L., eds., 2020. Health Promotion in the 21st Century: New approaches to achieving health for all. London: Routledge.
 • Peng-Keller, S.,  Winiger, F. &  Rauch, R.,  2022. The Spirit of Global Health: The World Health Organization and the 'Spiritual Dimension' of Health, 1946-2021. New York: Oxford.Stark, A.L., Geukes, C. & Dockweiler, C., Digital Health Promotion and Prevention in Settings: Scoping Review. J Med Internet Res, 2022, 24(1), p. e21063. 10.2196/21063.
 • Kahneman, D., 2011. Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and Giroux.
 • Green, L. & Kreuter, M., 2005. Health program planning: An educational and ecological approach. 4th ed. New York: McGraw Hill.
 • Glanz, K., Rimer, B. K. & Viswanath, K. eds., 2008. Health behavior and health education: Theory, research, and practice. 4th ed. Tokyo: Jossey-Bass.

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

/

 

Metode ocenjevanja:

 • Pisna priprava seminarske naloge z ustnim zagovorom - 100%

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja: uporaba avdiovizualne opreme, spletna učilnica.
 • Ciljno branje in delo doma.
 • Skupinsko delo v obliki delavnic.
 • Vaje v paru, v skupini, individualno.
 • Seminarske naloge.