Doktorski študij Zdravstvene vede: zimski in letni semester
Smeri študija: Zdravstvena nega, Zdravstveni management, Promocija zdravja

PREDMET P S DOŠ IDŠ ECTS
Doktorski seminar IV       1250 50
Doktorski seminar V       250 10
SKUPAJ       1500 60
SKUPAJ 3. LETNIK       1500 60
SKUPAJ CELOTEN ŠTUDIJSKI PROGRAM 190 270 165 3875 180
Legenda: P – predavanja, S – Seminarji, DOŠ – druge oblike dela, IDŠ – individualno delo študenta