Naslov predmeta:

Doktorski seminar III

Nosilec predmeta:

izbrani mentorji doktorskih disertacij

Izvajalec predmeta:

  • izbrani mentorji doktorskih disertacij

Kontaktne ure predavanj:

 

Kontaktne ure seminar:

 

Kontaktne ure vaj:

 

Individualno delo študenta:

375

ECTS:

15

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

Študent:

  •  

Obvezna literatura: 

  •  

Priporočljiva literatura:


 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 

Metode ocenjevanja:

  •  

Metode poučevanja in učenja:

Aktivno sodelovanje na znanstvenih konferencah, znanstvenih seminarjih in raziskovalnih delovnih skupinah, ena objava,  predstavitev in zagovor teze doktorske disertacije pred komisijo.