Naslov predmeta:

Ekonomski in poslovni vidiki zdravstva

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča
prof. dr. Maks Tajnikar

Izvajalec predmeta:

 • izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča
 • prof. dr. Maks Tajnikar

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent:

 • naj bi spoznal celoten nabor ekonomskih vprašanj, ki se pojavljajo v sistemu zdravstvenega varstva, 
 • naj bi spoznal razloge za vključevanje zdravstvenega varstva v javni sektor,
 • naj bi spoznal logiko delovanja zdravstvenih sistemov,
 • naj bi spoznal managerska orodja, potrebna za spremljanja poslovanja izvajalcev in ocenjevanje investicij – tudi z vidika družbe, 
 • naj bi spoznal način strateškega načrtovanja v javnem zdravstvenem sistemu. 

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Tajnikar, M. & Došenovič Bonča, P. Ekonomika zdravstva, učbenik (v pripravi).
 • Tajnikar, M. Brščič, B., Bukvić, V. & Ogrin, N., 2001. Upravljavska ekonomika z vajami. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.
 • Dodatno gradivo, posodobljeno vsako leto/Additional reading to be updated every year:
 • OECD Fiscal Sustainability of Health Systems
 • Health at a glance, 2015
 • Evropska komisija: The 2015 Ageing Report
 • WHO: Guide to Identifying the Economic Consequences of Disease and Injury

Priporočljiva literatura:


 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev za vključitev, izpolnjeni so pogoji za vpis v doktorski študij.  

Metode ocenjevanja:

 • seminar (60%)
 • pisni izpit (40%)

Metode poučevanja in učenja:

Predmet se izvaja v obliki predavanj in seminarskega dela.