Naslov predmeta:

Nalezljive bolezni v spreminjajoči družbi

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Maja Sočan
doc. dr. Irena Grmek Košnik

 

Izvajalec predmeta:

 • izr. prof. dr. Maja Sočan
 • doc. dr. Irena Grmek Košnik

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent:

 • poznavanje sodobnih načinov epidemiološkega spremljanja nalezljivih bolezni z uporabo analitičnih orodij;
 • integracija, analiza in interpretacija podatkov za  oblikovanje informacije za javnosti (splošne in strokovne);
 • razvoj kritične presoje v odnosu do cepljenja in zagovorništvo cepljenja kot učinkovitega javno-zdravstvenega ukrepa;
 • usposobljenost za podporo  racionalni rabi antibiotikov;
 • odzivanje na potrebe ranljivih skupin in starejših.   
Cilj izbirnega predmeta je pregledno predstaviti izzive nalezljivih bolezni v sodobnem času in inovativne pristope k zmanjševanju bremena.

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • European Centre for Disease Prevention and Control, 2013. Long-term surveillance strategy 2014–2020. Stockholm: ECDC.
 • CDC, 2001. Updated Guidelines for Evaluating Public Health Surveillance Systems Recommendations from the Guidelines Working Group. MMWR Recommendations and Reports, 50(RR-13), pp. 1–35.
 • Jones, K.E., et al., 2008. Global trends in emerging infectious diseases. Nature, 451, pp: 990-993.
 • Jarrett, C., et al., 2015. The SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy Strategies for addressing vaccine hesitancy – a systematic review. Vaccine, 33, pp. 4180-90.
 • World Health Organization, 2001. WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance. Geneva: WHO.
 • European Centre for Disease Prevention and Control, 2014. Assessing the burden of key infectious diseases affecting migrant populations in the EU/EEA. Stockholm: ECDC.

Priporočljiva literatura:


 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev za vključitev, izpolnjeni so pogoji za vpis v doktorski študij.  

Metode ocenjevanja:

 • seminar (10%)
 • zaključena projektna naloga (10%)
 • pisni izpit (80%)

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, kratke problemske naloge s predlogom rešitev.