Naslov predmeta:

Nove vloge zdravstvenih delavcev v sistemu zdravstvenega varstva in med poklicno sodelovanje 

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
prof. dr. Walter Sermeus
doc. dr. Tit Albreht

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet. 
 • prof. dr. Walter Sermeus
 • doc. dr. Tit Albreht

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent:

 • predstaviti pomen medpoklicnega sodelovanja za zdravstveni sistem in javno zdravje,
 • predstaviti ključne elemente za udejanjanje medpoklicnega sodelovanja,
 • refleksija na obstoječo prakso in načrtovanje potrebnih sprememb. 
 • Obvezna literatura: 
 • http://www.netscc.ac.uk/hsdr/files/project/SDO_FR_08-1819-216_V01.pdf 
 • Harvan, R.A., Jensen, G.M. & Brasic Royeen, C., 2008. Leadership in Interprofessional Health Education and Practice. Jones and Bartlett Publishers.  
 • World Health Organization, 2013. Interprofessional collaborative practice in primary health care: nursing and midwifery perspectives: six case studies. Human Resources for Health Observer, 13. © World Health Organization.  
 • Williams, P. & Sullivan, H., 2007. Working In Collaboration: Learning from Theory and Practice. Literature Review for the National Leadership and Innovation Agency for Healthcare. The National Leadership and Innovation Agency for Health Care in Wales.  
 • Culture change in the NHS, 2015. Applying the lessons of the Francis Inquiries. Availble at: www.gov.uk/government/publications
 • Walshe, K.& Smith, J., 2006. Healthcare Management. Open University Press.
 • Institute of Medicine, 2000. To Err is human: building a safer Health System. National Academies Press. 

  Internetni viri:
 • The National Institute for Health and Care Excellence (NICE), Različna gradiva na spletni strani https://www.nice.org.uk/ 
 • The Creating an Interprofessional Workforce (CIPW) Framework,  
  http://caipe.org.uk/silo/files/cipw-fw-doc.pdf 
  http://www.netscc.ac.uk/hsdr/files/project/SDO_FR_08-1819-216_V01.pdf 
 • Aktualni članki in gradiva po navodilih VSU. 

Priporočljiva literatura:


 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Izpolnjeni so pogoji za vpis v drugi letnik študija.  

Metode ocenjevanja:

 • ustna predstavitev naloge (50%)
 • pisni izpit (50%)

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, delo s teksti, delo v skupinah, predstavitve pred skupino.