Doktorski študij Zdravstvene vede: 3. letnik

PREDMET P S V DOŠ IDŠ ECTS
Doktorski seminar IV     

1250   50
Doktorska disertacija     

250   10
SKUPAJ 3. LETNIK         1500   60
SKUPAJ URE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 140 255

4105 180
P - predavanja, S - seminar, V - vaja, DOŠ - druge oblike študija, IDŠ - individualno delo študenta, ECTS - Evropski prenosni kreditni sistem