Naslov predmeta:

Sodobni pristopi v zdravstveni obravnavi in politiki kot odziv na prihajajoče epidemiološke trende

Nosilec predmeta:

doc. dr. Tit Albreht
doc. dr. Maja Sočan
doc. dr. Helena Jeriček Klanšček

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Tit Albreht
 • doc. dr. Maja Sočan
 • doc. dr. Helena Jeriček Klanšček

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent:

 • pridobi znanja in veščine s področja analitike zdravstvenih sistemov,
 • pozna metode vrednotenja velikih zdravstvenih problemov v kontekstu epidemiološke tranzicije,
 • osvoji kritično razmišljanje in ovrednotenje ključnih izzivov na področju duševnega zdravja.

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

  • Oxford Textbook of Public Health
  • Health Systems in Transition: Slovenia
  • Yeager, K., Cutler, D., Svendsen, D. & Sills, G.M., 2013. Modern Community Mental Health: An Interdisciplinary Approach. Oxford University Press.
  • World Health Organization, 2014. Mental Health Action Plan 2013 - 2020. World Health Organization. Available at: http://www.who.int/mental_health/publications/action_plan/en

Priporočljiva literatura:


 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev za vključitev, izpolnjeni so pogoji za vpis v doktorski študij. 
 

Metode ocenjevanja:

 • seminarska naloga - 60%
 • pisni  izpit - 40%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, skupinska razprava, igranje vlog, seminarji, vaje v paru, v skupini, individualno.