Naslov predmeta:

Znanstveni vidik javnega zdravja in promocije zdravja

Nosilec predmeta:

doc. dr. Helena Jeriček Klanšček

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Helena Jeriček Klanšček 

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent:

  • obvlada kritično branje sodobne literature s področja javnega zdravja in promocije zdravja,
  • obvlada kritično razmišljanje in ovrednotenje ključnih izzivov na področju javnega zdravja in promocije zdravja.

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

  • Kickbusch, I., 2016. Global health governance challenges 2016 – are we ready? Int J Health Policy Manag, 5, pp. 1-5.   doi:10.15171/ijhpm.2016.27
  • Ottersen, O.P., Dasgupta, J. & Blouin, C., et al., 2014. The political origins of health inequity: prospects for change. Lance, 383(9917), pp. 630-667.
  • Lang, T. & Rayner, G., 2015. Beyond the Golden Era of public health: charting a path from sanitarianism to ecological public health. Public Health, 129(10), pp. 369-1382. Available at: doi:10.1016/j.puhe.2015.07.042
  • Kemm, J., 2014. Health Promotion: Ideology, Discipline, and Specialism. OUP Oxford.
  • World Health Organization, 2015. Self-assessment tool  ort he evaluation of essential public health operations in the WHO European Region (2015). World Health Organization. 
  • Theodore, H., Tulchinsky, E.A., 2014. The New Public Health. Academic Press.

Priporočljiva literatura:


 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev za vključitev, izpolnjeni so pogoji za vpis v doktorski študij. 

 

Metode ocenjevanja:

  • pisna seminarska naloga z ustno predstavitvijo - 100%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: uporaba avdiovizualne opreme, spletna učilnica. Ciljno branje in delo doma. Skupinsko delo v obliki delavnic. Vaje v paru, v skupini, individualno.