Doktorandi se boste lahko zaposlili na vseh nivojih zdravstvenega varstva. Zdravstveni in socialnovarstveni zavodi v RS, ki se ukvarjajo z diagnostiko, zdravljenjem, zdravstveno nego in oskrbo potrebujejo tudi izobražene zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce na tretji bolonjski stopnji.

Na nacionalni ravni boste vključeni v razvoj zdravstvenih ved in usposobljeni za razvoj profesije, profesionalizma in stroke kot znanosti. Prispevali boste h globalnemu znanju na področju zdravstvene nege, promocije zdravja in zdravstvenega managementa in širše, izvajali boste raziskave in prenašali teoretično znanje raziskovalnega dela v izboljševanje zdravstvenega sistema in zdravstva kot sistema in politike.

V kliničnem okolju boste svetovalci za raziskovanje, povezovalci akademskega in kliničnega okolja, prinašalci sprememb, razvijalci kulture na dokazih podprtega dela v zdravstvu.

Prevzemali boste vodilno vlogo pri določanju in zagotavljanju sprejemljivih standardov, kliničnih smernic zdravstvene obravnave, raziskovanja in izobraževanja na podlagi neposrednega vključevanja v proces zdravstvene obravnave. Imeli boste znanja in sposobnosti oceniti potrebo po raziskavah in na dokazih podprti praksi, prinašali boste spremembe v organizaciji in timu, katere boste spremljali z raziskovalnim pristopom, krepili zaupanje in opolnomočili zdravstveni tim, da se vključijo v raziskovalne dejavnosti in sodelujejo pri odločanju glede zdravstvene oskrbe pacienta na področjih, kot so kronične bolezni, promocija zdravja, rizične in ranljive skupine v populaciji, presejalni programi, zahtevnejše medicinsko tehnične intervencije, idr.