Naslov predmeta:

Javno zdravje in potrebe dolgožive družbe

Nosilec predmeta:

doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak
 • doc. dr. Mateja Krajc

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure drugih oblik študija:

10

Individualno delo študenta:

65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

 • Študenti poznajo osnovne značilnosti in pomen javnega zdravja za zdravje prebivalstva ter javno zdravje v Sloveniji
 • Študenti razumejo pojma zdravje in bolezen ter z njima povezana koncepta salutogeneze in patogeneze
 • Študenti poznajo ključne determinante zdravja (naravnega in družbenega okolja)
 • Študenti poznajo različne modele sistemov zdravstvenega varstva in značilnosti sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji.
 • Študenti razumejo koncept ravni preventive
 • Študenti poznajo ključne javnozdravstvene pristope in ukrepanja
 • Študenti poznajo velike javnozdravstvene probleme v svetu in Sloveniji ter njihovo obvladovanje
 • Študenti razumejo razlike v javnozdravstvenih potrebah posameznih populacijskih skupin

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Detels, R., Karim, Q.A., Baum, F., Li, L. & Leyland, A.H., eds., 2022. Oxford Textbook of Global Public Health. Seventh Edition. Oxford: Oxford University Press.
 • Merson M.H., Black, R.E. & Mills, A.J., eds., 2020. Global Health: Diseases, Programs, Systems and Policies. Fourth Edition. Burlington: Jones & Bartlett Learning.
 • Boulton, M.L. & Wallace, R.B., 2021. Maxcy-Rosenau-Last Public Health and Preventive Medicine. Sixteenth Edition. Washington: The McGraw-Hill Companies.
 • Friis, R.H. & Sellers, T.A., 2021. Epidemiology for Public Health Practice. Sixth Edition. Burlington: Jones & Bartlett Learning.
 • Kawachi, I., Lang, I. & Ricciardi, W., (eds.), 2020. Oxford Handbook of Public Health Practice. Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press.
 • Last, J.M., ed., 2007. A Dictionary of Public Health. Oxford: Oxford University Press.
 • Porta, M., ed., 2008. A Dictionary of Epidemiology. Fifth Edition. Oxford: Oxford University Press.
 • Frumkin, H., ed., 2016. Environmental Health. From Global to Local. Third Edition. San Francisco: John Wiley and Sons.
 • Glanz, K., Rimer, B.K. & Viswanath, K., eds., 2008. Health Behaviour and Health Education. Theory, Research and Practice. Fourth edition. San Francisco: John Wiley and Sons.
 • Donev, D., Pavlekovic, G. & Zaletel-Kragelj, L., eds., 2007. Health Promotion and Disease Prevention: A Handbook for Teachers, Researchers, Health Professionals and Decison Makers: Stability Pact for South Eastern Europe. Lage: Hans Jacobs Publishing Company.
 • Zaletel-Kragelj, L., Eržen, I. & Premik, M., 2011. Uvod v javno zdravje. Prvi ponatis. Ljubljana: Katedra za javno zdravje, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Priporočljiva literatura:


 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev.

 

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit - 100 %.

 

Metode poučevanja in učenja:

 Predavanja, seminarji, druge oblike študija (DOŠ).