Naslov predmeta:

Vedenje v zvezi z zdravjem – kultura, skupnost, država

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

Izvajalec predmeta:

  • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar/seminarske vaje:

40/20

Kontaktne ure drugih oblik študija:

20

Individualno delo študenta:

130

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

  • Analizirati in kritično razpravljati o dejavnikih vedenja v zvezi z zdravjem, ki izhajajo iz teorij, ki se pogosto uporabljajo za razlago vedenj v zvezi z zdravjem, kot so model prepričanja o zdravju, teorija načrtovanega vedenja, socialna kognitivna teorija, model I-Change, modeli samoregulacije, teorije samodejnega vedenja in socialnoekološki modeli.

Obvezna literatura:

 

 

 

 

  • Glanz, K., Rimer, B.K., Viswanath, K., eds., 2008. Health behavior and health education: theory, research and practice. San Francisco: Wiley. Available at: https://iums.ac.ir/files/hshe-soh/files/beeduhe_0787996149(1).pdf.
  • Hilliard, M.E., Riekert, K.A., Ockene, J.K., Pbert, L., eds., 2018. The handbook of health behavior change. New York: Springer.

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev.

 

Metode ocenjevanja:

  • pisni izpit, seminarsko delo.

 

Metode poučevanja in učenja:

 Predavanja, seminarji, delo v skupinah.